Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Seurantatutkimus kipuun liittyvästä kuntoutusohjelmasta

Lihaksiin ja luustoon liittyvän kivun suuri esiintyvyys aiheuttaa merkittäviä kustannuksia perusterveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. Hyvien interventioiden kehittäminen on siksi tärkeää. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kipuun liittyvän monitieteisen kuntoutusohjelman pitkän ajan vaikutuksia perusterveydenhuollossa Ruotsissa.

Tutkimuksen koeryhmä koostui 89 potilaasta, jotka saivat yksilöllisen hoitosuunnitelman monitieteisen tutkimuksen jälkeen. Kontrolliryhmän potilaita puolestaan hoidettiin rutiinin mukaisesti. Kaikki koehenkilöt täyttivät kyselylomakkeet, joissa kysyttiin kivusta, sairauslomista, elämänlaadusta, terveyspalvelujen käytöstä, lääkkeiden käytöstä ja psykososiaalisista tekijöistä lähtötilanteessa sekä kolmen vuoden kuluttua interventiosta.

Kolmen vuoden kuluttua perusterveydenhuollon palvelujen käyttö oli merkittävästi vähäisempää niillä koehenkilöillä, jotka olivat kuuluneet koeryhmään. Lisäksi heidän työkykynsä oli hieman korkeampi. Kontrolliryhmällä oli kolmen vuoden kuluttua suurempi riski käyttää enemmän perusterveydenhuollon palveluja verrattuna koeryhmään. Ryhmien välillä ei kuitenkaan löytynyt merkittäviä eroja esimerkiksi kivun ja toiminnan suhteen.

Molemmat ryhmät osoittivat merkittävää edistystä kolmessa vuodessa. Koeryhmä käytti kolmen vuoden jälkeisessä seurantakyselyssä vähemmän perusterveydenhuollon palveluja sekä lääkkeitä, mikä tutkimuksen mukaan osoittaa, että he selvisivät kivusta paremmin kuin kontrolliryhmään osallistuneet.

Westman A., Linton J.S., Öhrvik J., Wahlén P., Theorell T. ja Leppert J. Controlled 3-year follow-up of a multidisciplinary pain rehabilitation program in primary health care. Julkaisussa Disability and Rehabilitation. An international, multidisciplinary journal. 2010 (32): 4, 307-316.

Lue artikkelin abstrakti>>

Lehti on saatavilla Kuntoutussäätiön kirjastossa>>


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia