Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Positiivisen emootion muutos ja toimintakyvyn palautuminen aivohalvauksen jälkeen

Tutkimuksessa tarkastellaan, onko aivohalvauksen jälkeinen toimintakyvyn palautuminen yhteydessä positiivisen emootion muutoksiin kolmen kuukauden seurannan aikana. Tutkimus toteutettiin pitkittäistutkimuksena. Positiivinen emootio ja toimintakyky mitattiin 72 tuntia kuntoutuslaitoksesta kotiuttamisen jälkeen sekä kolmen kuukauden seurantajaksolla käyttäen vakiintuneita mittareita. Tutkimukseen osallistui 840 henkilöä, iältään 55-vuotiaita ja sitä vanhempia, joilla oli ollut ensimmäistä kertaa aivohalvaus.

Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 72,9 vuottaja 51,7 % oli naisia. Henkilöt olivat kuntoutuslaitoksessa keskimäärin 20,2 vuorokautta. Tyypillisin aivohalvauksen muoto oli iskeeminen (75 %). Positiivinen emootio kasvoi 35,6 % tutkimusjoukosta, väheni 29,2 % ja 35,2 % ei ilmennyt muutosta positiivisessa emootiossa. Tutkimuksessa todetaan positiivisen emootion olevan dynaaminen prosessi. Aivohalvauksen sairastaneilla henkilöillä positiivisen emootion kasvu kolmen kuukauden seurannan aikana oli merkitsevästi yhteydessä toimintakyvyn paranemiseen verrattuna henkilöihin, joiden positiivinen emootio väheni tai jos emootiossa ei tapahtunut muutosta. Tutkimuksen mukaan on tärkeää tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat positiivisen emootion kasvuun ja vähentymiseen. Näiden tekijöiden tunnistaminen parantaa aivohalvaukseen liittyvien kuntoutusohjelmien suunnittelua sekä edistää kotiuttamisen jälkeistä elämänlaatua.

Seale G.S., Berges I-M., Ottenbacher K.J. & Ostir G.V. Change in Positive Emotion and Recovery of Functional Status Following Stroke. Julkaisussa Rehabilitation Psychology 2010 ( vol. 55):1, 33-39.

Lue artikkelin abstrakti »

Lehti on saatavilla Kuntoutussäätiön kirjastosta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia