Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut ja kuntoutus

Työttömyys vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin, toisaalta huono terveys voi vaikeuttaa työllistymistä. Analyysissä kuvataan pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelun tehtävää osana kuntoutus-, aktivointi- ja työllistymisprosessia. Siirtymätyömarkkina-käsitettä käytetään teoreettis-analyyttisenä välineenä.

Tutkimusaineisto koostuu Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen työntekijöiden tekemistä asiakastapauskuvauksista (n=35). Menetelmänä käytetään sisällönanalyysia. Tutkimuksessa mukana olleita pitkäaikaistyöttömiä ohjattiin hieman useammin hoitoon, kuntoutukseen, sairausvapaalle tai eläkkeelle kuin työhön. Terveydenhuollolla on tällöin keskeinen tehtävä prosessien eteenpäin viejänä ja linkkinä muihin toimijoihin. Työhön suuntaavissa siirtymissä terveydenhuolto tukee asiakkaan työkykyä.

Terveyspalveluiden vahvempi mukaantulo aktivoinnin ja työllistämisen toimijaverkostoon voi edistää siirtymien työmarkkinoiden kehittymistä. Lääketieteellisten työkyvyn osatekijöiden lisäksi myös sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden huomioiminen toisi paremmin esille kohderyhmän kuntoutustarpeet ja edistäisi uusien kuntoutusmuotojen kehittelyä.

Saikku, P. Pitkäaikaistyöttömien terveyspalvelut ja kuntoutus – tarkastelua siirtymätyömarkkinoiden kehikossa. Yhteiskuntapolitiikka 2011(76) 1: 55-64.

Tutustu Yhteiskuntapolitiikka -lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 24.03.2011

Kommentoi artikkelia