Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Maahanmuuttajat

Ulkomaalaistaustaisten ihmisten terveyspalvelujen tarve ja käyttö Suomessa

Terveyspalveluiden tarpeeseen ja käyttöön niin suomalaistaustaisilla kuin ulkomaalaistaustaisilla ihmisillä vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, tulot, elintavat, sairastavuus sekä tieto ja kokemukset terveyspalveluista. Tämän lisäksi ulkomaalaistaustaisten kohdalla palvelutarpeeseen voi vaikuttaa lähtömaan kulttuuri ja palvelujärjestelmä, maahanmuuttoikä, mahdolliset traumakokemukset, kotoutumisen aste ja kielitaito.

Oheisissa katsauksissa on lyhyesti tutkimustietoa joistain ulkomaalaistaustaisten terveyteen ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvistä erityispiirteistä:

• Ulkomaalaistaustaisten elintavat
• Mielenterveyden ongelmat ulkomaalaistaustaisilla
• Verenkiertoelinten sairauksien riskitekijät ulkomaalaistaustaisilla
• Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka -taustaisten terveys, elintavat, osallisuus ja terveyspalvelut
• Venäläistaustaisten terveys, elintavat, osallisuus ja terveyspalvelut


Sisältö päivitetty 14.11.2019