Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Oman hyvinvoinnin lähteillä – kuntoutusmalli uupuneille

Työn teon luonne on muuttunut viime vuosikymmeninä länsimaissa, kirjoittavat Jaana Kuoppala, Jouni Kekoni ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutus-lehdessä.

Kiire ja turvattomuuden tunne ovat lisääntyneet kaikenkokoisilla työpaikoilla. Työntekijällä täytyy olla riittävästi voimavaroja, jotta hän selviäisi työelämän vaatimuksista. Psykososiaaliset tekijät työssä on tunnistettu uudentyyppisiksi työkykyä uhkaaviksi tekijöiksi.

Työterveyshuolto on yleensä järjestetty hyvin suurissa yrityksissä, mutta heikommin pienissä ja keskisuurissa. Kuitenkin yli puolet työvoimasta työskentelee alle 50 henkilön yrityksissä, joissa työntekijän on vaikeampi irtautua työtehtävistään edistääkseen terveyttään tai osallistuakseen kuntoutukseen.

Oman hyvinvoinnin lähteillä – varhaiskuntoutusta uupuneille

Oman hyvinvoinnin lähteillä on varhaiskuntoutusmalli, joka on suunnattu uupuneiksi itsensä kokeneille työntekijöille. Kuntoutusmalli suunniteltiin pienten työpaikkojen tarpeisiin. Tämän takia kurssin keston tuli olla lyhyt ja osallistumiskynnyksen matala.

Kurssin aiheina olivat:
1) uni, rentoutuminen ja vireystila
2) ravinto hyvinvoinnin lähteenä
3) mieli, tietoisuus ja voimavarat,
4) liikunta ja itsestä huolehtiminen
5) sanoista teoiksi
6) ”oma tarina”, oman hyvinvoinnin projekti.

Kuntoutus toteutettiin pienryhmissä yhteensä viitenä päivänä joka toinen viikko. Kurssipäivien väliajalla kuntoutujat tekivät teemaan liittyviä harjoituksia. Puolen vuoden kuluttua järjestettiin seurantapäivä, jonne osallistujat toteuttivat itse-projektin.

Kahdessa kuntoutuslaitoksessa toteutettuja kursseja veti kaksi terveydenhuollon ammattilaista, jotka oli koulutettu kurssin ohjaajiksi. Ohjaajien käytössä oli opaskirja (Järvilehto ja Kiiski 2009) sekä internetiin koottu aineisto. Punk-hanke »

Lupaava kuntoutusmalli

Tutkimuksessa arvioitiin tämän uuden moniammatillisen varhaiskuntoutusmallin vaikuttavuutta työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistui 52 iältään 34–66-vuotiasta työntekijää 19 eri työpaikasta.

Hyvinvoinnin arviointiin käytettiin tunnettuja psykometrisiä menetelmiä. Varhaiskuntoutukseen osallistuminen lisäsi hyvinvointia erityisesti niillä, joilla oli uupuneisuuteen liittyviä oireita kurssin alussa, joskin myös oireettomilla hyvinvointi koheni jonkin verran. Vaikuttaville varhaiskuntoutusmenetelmille on selvästi tarvetta. Tutkimuksen kohteena ollut varhaiskuntoutusmalli vaikuttaa lupaavalta mutta vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta.

Lähteet

Kuoppala J, Kekoni J ja Mäkelä-Pusa P (2013): Oman hyvinvoinnin lähteillä. Kuntoutus-lehti 1/2013, 21-31.

Järvilehto S ja Kiiski  R (2009). Oman hyvinvoinnin lähteillä: Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Kuntoutussäätiö ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutustu Kuntoutus-lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastosta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia