Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Nuorisopsykiatrinen kuntoutus toimii osana erikoissairaanhoitoa

Nuoret asuvat yksikössä, mutta toimintakulttuuri perustuu erikoissairaanhoitoon eli toimintaa ohjaa yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma ja hoidosta vastaa lääkärin johtama moniammatillinen työryhmä.

Työskentelyssä on hyödynnetty esimerkiksi skitsofrenian kuntoutuksessa tehokkaiksi osoitettuja toimintatapoja. Aluksi pääpaino oli itsenäistymisprosessin ja elämänhallinnan tukemisessa sekä terveellisten liikunta- ja ravintotottumusten opettelussa. Myös psykoedukatiivinen perhetyö ja oireenhallinta ovat alusta alkaen kuuluneet yksikön keskeisiin työvälineisiin.

Yksikössä yksilöllinen kuntoutussuunnitelma laaditaan jokaiselle nuorelle kattavan haastattelun ja terveyttä tukevien voimavarojen kartoituksen perusteella. Monet nuoret olivat kuntoutuneet itsenäisiksi asujiksi ja myös psykoosilääkityksen tarve oli seuranta-aikana vähentynyt.

Kokemusten perusteella erikoissairaanhoidon rooli on ollut yksikön toiminnassa elintärkeä, sillä se mahdollistaa riittävän moniammatillisen nuorisopsykiatrisen asiantuntemuksen kuntoutukseen, Karukivi ym. kirjoittavat. Ikävaiheeseen olennaisesti kuuluva keskushermoston ja mielen joustavuus antaa hyvät edellytykset myös kuntoutumiselle. Tätä tulisi palveluissa aktiivisesti hyödyntää.

Lähde

Max Karukivi, Kati Suomalainen, Harri Hallamaa, Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu: Nuorisopsykiatrinen kuntoutus toimii laadukkaasti osana erikoissairaanhoitoa. Suomen Lääkärilehti 20/2015.

 


Sisältö päivitetty 19.10.2017

Kommentoi artikkelia