Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Nivelreuman kuntoutus

Nivelreumaa sairastavia on Suomessa jopa 50 000, ja joka vuosi yli 2 000 suomalaista sairastuu nivelreumaan.

Fyysinen harjoittelu on kuntoutuksessa keskeistä

Nivelreuman kuntoutuksen tavoitteena on edistää henkilön toiminta- ja työkykyä sekä hyvinvointia. Hoito ja kuntoutus tukevat toisiaan: jos onnistunut hoito palauttaa toimintakyvyn, on kuntoutustarve vähäinen.

Toimintakykyä voidaan parhaiten edistää fyysisellä harjoittelulla. Terveiden elämäntapojen sekä terveysliikunnan ohjeistus kuuluvat nivelreumaan sairastuneen ohjaukseen.

Yleisiä terveysliikuntaohjeita voidaan pääsääntöisesti soveltaa. Laitoskuntoutuksesta saattaa olla hyötyä omatoimisen kuntoutumisen tueksi, lisäämään hoitomyöntyvyyttä ja ylläpitämään moniongelmaisten potilaiden toimintakykyä. Ammatillinen kuntoutus turvaa työkykyä todennäköisimmin silloin, kun kyseessä on vasta työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys on ollut tilapäistä.

Kansainväliseen tasoon verrattuna nivelreuman hoitotulokset ovat Suomessa hyvät. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että muuttuvassa terveydenhuollon kentässä reumatologian resursointiin kiinnitetään riittävästi huomiota. Optimaalisten hoitotulosten saavuttaminen edellyttää lisäpanostusta tutkimustoimintaan ja reuman hoitohenkilöstöön.

Oireettomuus toteutuu parhaiten moniammatillisesti

Tehokkaan hoidon ansiosta nivelreuman aiheuttama haitta pystytään useimmiten välttämään. Nivelreumaa epäiltäessä potilaasta tehdään viipymättä lähete reumasairauksiin perehtyneeseen moniammatilliseen työryhmään, jotta diagnoosi voidaan varmistaa ja hoito aloittaa. Varhaisen nivelreuman oireettomuuteen tähtäävä hoito toteutuu parhaiten moniammatillisen tiimin toimesta.

Nivelreuman hoidossa reumahoitajan antama potilasohjaus on hyvin tärkeää, jotta potilas ymmärtää sairauden luonteen ja hoitoon sitoutumisen merkityksen. Seurantakäynneillä potilaan täyttämistä itsearviointilomakkeista saadaan hoidon kannalta oleellista tietoa.

Nivelreuman Käypä hoito -päivitys suosittaa, että nivelreumaa sairastava on reumasairauksiin perehtyneen lääkärin seurannassa vuosittain. Oireettomaksikin hoidetun, nivelreumaa sairastavan on syytä käydä vuosiseurannassa.

Edullinen monilääkehoito tuottaa saman tuloksen kuin kalliit biologiset lääkkeet

Nivelreuman hoito on aloitettava lääkityksellä, jolla potilas voidaan saada kolmessa tai viimeistään kuudessa kuukaudessa oireettomaksi. Varhainen oireettomuus turvaa potilaan työkyvyn ja elämänlaadun. Jos nivelreuma jatkuu aktiivisena, potilasta uhkaa nivelten vaurioituminen, toimintakyvyn pysyvä huononeminen ja työkyvyn menetys.

Suomalainen nivelreuman lääkehoitotapa säästää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja vähentämällä erittäin kalliiden biologisten lääkkeiden tarvetta. Kalliskin lääkehoito on kustannusvaikuttava, jos sen turvin estetään potilaan vammautuminen.

Lähde: Käypä hoito

Nivelreuman eteneminen pystytään useimmiten estämään edullisten perinteisten reumalääkkeiden tehokkaalla yhteiskäytöllä ja moniammatillisella hoidolla.


Sisältö päivitetty 08.06.2015

Kommentoi artikkelia