Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuudet MS-taudissa

Yli puolella MS-potilaista ilmenee kognitiivisia häiriöitä ja häiriöillä on usein laaja-alainen vaikutus elämänlaatuun. Kognitiivisten oireiden lääkehoidon mahdollisuudet ovat rajalliset. Tutkimustiedon mukaan sekä yksilöllinen että ryhmämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus saattaa vaikuttaa suotuisasti MS-potilaan kognitiiviseen suoriutumiseen, mielialaan ja koettuihin uupumusoireisiin, artikkelissa todetaan. Yksilöllisesti räätälöidyllä neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan edistää motivoituneen MS-potilaan selviytymistä kognitiivisine oireineen.

Artikkelin mukaan lievien kognitiivisten oireiden hoidossa tulisi painottaa tiedon jakamista, oiretiedostuksen tukemista sekä toimintatapojen muuttamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Oireiden edetessä korostuvat merkitykseltään omaisten ja läheisten sekä avustavan ja kuntouttavan henkilökunnan ohjaus sekä elinympäristöön kohdistuvien muutostarpeiden huomiointi.

Rosti-Otajärvi E., Hämäläinen P. Neuropsykologisen kuntoutuksen mahdollisuudet MS-taudissa. Duodecim 24/2010, 2845-2852.

Tutustu Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim -lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 21.08.2016

Kommentoi artikkelia