Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin

Arviointitutkimuksen pääaineistona olivat asiakkaiden alku- (143) ja seurantakyselyt (87) sekä yksilö- (26) ja ryhmähaastattelut. Oppimisvaikeudet voidaan ymmärtää tietynlaiseksi sateenvarjokäsitteeksi, jolla viitataan vaikeuksiin lukemisessa, kirjoittamisessa, puhutussa kielessä ja matematiikassa.

Asiakkaista kaksi kolmasosaa koki vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi monilla muilla alueilla. Erityisesti vieraissa kielissä, muistamisessa, laskemisessa, keskittymisessä ja itsetunnossa koettiin aikuisena vaikeuksia. Oppimisvaikeus häiritsi eniten tietyissä työtehtävissä, tiettyjen aineiden opinnoissa, opiskelutaidoissa sekä ammatin- tai alanvalinnassa. Naiset olivat saaneet miehiä harvemmin tukipalveluita. Tukipalvelujen saaminen oli sitä vähäisempää, mitä vanhemmasta asiakkaasta oli kyse. Vastanneista 95 prosenttia koki oppimisvaikeuksilla olleen vaikutusta omiin elämänvalintoihinsa.

Opi oppimaan hankkeen palveluilta toivottiin etukäteen eniten oman oppimisvaikeuden selvittämistä, tietoa omista oppimisvalmiuksista sekä neuvoja ja harjoituksia ongelmatilanteisiin. Hankkeen tukipalveluiden osallistumisen vaikutukset koettiin muun muassa itsetuntemuksen paranemisessa ja oppimisvaikeuden hyväksymisessä. Jatkossa toivottiin tukea erityisesti liittyen vieraisiin kieliin, muistiin ja matematiikkaan.

Johanna Korkeamäen mukaan aikuisten ohjauksessa ja tuessa olennaista on rohkaista tavoitteiden asettamiseen, opettaa muististrategioita, hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia sekä tukea organisointikykyä. Kuntoutuksessa on tärkeä painottaa itsetunnon tukemista ja myönteiset roolimallit ovat usein hyödyllisiä. Uuden näkökulman aikuiskoulutukseen tarjoaa esteettömän opetuksen kehittäminen. Erityisesti työelämän ulkopuolella olevat sekä alan vaihtoa harkitsevat olisi huomioitava aiempaa paremmin, sillä heidän on vaikeaa löytää tarvitsemaansa tukea.

Korkeamäki J: Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin. Aikuiskasvatus 2011/21 (2):128-135.

Tutustu Aikuiskasvatus-lehteen>>

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »
Sisältö päivitetty 21.08.2016

Kommentoi artikkelia