Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän suositukset toteutuvat osittain

Tutkimuksessa selvitettiin ryhmämuotoisessa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoiminnassa tehtyjen jatkosuositusten toteutumista. Tutkimukseen osallistui 240 Parkinson-potilasta, joille oli tehty vähintään yksi suositus.

Suositusten toteutumista tiedusteltiin 6 kuukautta kurssin loppumisesta kuntoutujille lähetetyllä kirjekyselyllä, johon vastasi 180 (75 %).

Keskimäärin 17 %:lla suositukset toteutuivat täysin ja 75 %:lla osittain. Suosituksia olivat tehneet eniten fysioterapeutti, lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Suositusten toteutumattomuus liittyi pääasiassa kotikuntien resurssipulaan tai kuntoutujan vaikeuksiin panna asiansa vireille. Suositusten toteutuminen vaihteli alueittain: Helsingissä ja Uudellamaalla suositus toteutui osittain tai täysin 70%:lla tutkituista kun taas Pohjanmaalla vastaava luku oli noin 50%. 

Moniammatillinen kuntoutustyöryhmän ehdotusten välittymistä kotipaikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoon olisi tarpeen parantaa tehostamalla kuntoutujan ohjausta ja tukea omien asioidensa eteenpäin viemisessä. Kunnallisia kuntoutuspalveluja tulisi monipuolistaa.

Sirppa Kinos, Kirsti Martikainen, Reijo Marttila: Seurantatutkimus moniammatillisen kuntoutustyöryhmän tekemien suositusten toteutumisesta Parkinson-potilailla. Kuntoutus 4/2011, 18-29.


Sisältö päivitetty 21.12.2011

Kommentoi artikkelia