Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lyhytpsykoterapiaa käytetään vähän julkisessa terveydenhuollossa

Kansansairautemme masennus on uhka elämänlaadulle ja se aiheuttaa myös huomattavaa työ- ja toimintakyvyn heikentymistä. Lievää ja keskivaikeaa masennusta voidaan hoitaa tehokkaasti lyhytpsykoterapian avulla. Vaikuttavaksi osoitettuja lyhytterapioita masennuksen hoidossa ovat interpersonaalinen psykoterapia, kognitiivinen lyhytpsykoterapia ja fokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia.

Lyhytpsykoterapia ei ole oleellinen osa masennuksen hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, ilmenee psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kohdennetusta kyselystä.

Kyselyn mukaan psykoterapiaan koulutettua henkilökuntaa on riittävästi vain kolmanneksessa pienistä organisaatioista ja neljänneksessä muista organisaatioista. Riittävät psykoterapiataidot olisi kuitenkin saavutettavissa suhteellisen lyhyellä täydennyskoulutuksella.

Masennuspotilaiden oikea-aikaisen ja tehokkaan hoidon turvaamiseksi psykiatriseen avohoitoon tarvitaan lisää lyhytterapiaan koulutettua henkilökuntaa. Lisäksi hoidon ja kuntoutuspsykoterapian saumattomuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Kunnille ja sairaanhoitopiireille lähetetyllä kyselyllä kartoitettiin psykiatrisen erikoissairaanhoidon lyhytpsykoterapiapalveluja depression hoidossa sekä hoidon ja kuntoutuspsykoterapian saumattomuutta. Kyselyyn vastanneet organisaatiot kattoivat 19 sairaanhoitopiirin alueelta 196 kuntaa ja 76,5% koko väestöstä. Kysely toteutettiin osana Masto-hanketta.

Honkonen, T. ja Vuorilehto, M. Masennuksen lyhytpsykoterapia ? vähän käytetty mahdollisuus julkisessa terveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti 12/2011 (66), 1013-1017.

Tutustu Lääkäri-lehteen

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa


Sisältö päivitetty 11.04.2011