Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutustiedettä verkossa – moniammatillisuutta teoriassa ja käytännössä

Kuntoutustieteen verkko-opintojen suunnittelu aloitettiin vuonna 2006 hankeyhteistyönä Oulun, Lapin ja Kuopion avointen yliopistojen kesken. Hankkeen tuloksena syntyivät kuntoutustieteen perusopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä ja aineopinnot 35 opintopistettä. Kuntoutustieteen perusopinnot ovat alkaneet vuosittain syksystä 2007 alkaen ja aineopinnot kerran syksyllä 2008. Opintonsa on aloittanut vuosittain noin 80 opiskelijaa ja aineopinnot 40 opiskelijaa.

Tutkimuksella haluttiin selvittää, millaisia kuntoutuksen tieteellisiä ja työelämävalmiuksia verkko-opinnot ovat antaneet. Tutkimus on kokonaistutkimus ja kysely tehtiin sähköpostitse 256 opiskelijalle, lopullinen osallistujamäärä oli 72 henkilöä.

Kyselyn avulla saatiin tärkeää tietoa opiskelijoiden kokemuksista kuntoutustieteen opinnoista. Tulosten yleistettävyys on kuitenkin huono, koska vastausprosentti oli pieni (28%). Kyselyyn vastanneista suurin osa toimi terveydenhuollossa terapia- tai ohjaustyössä ja he olivat opiskelleet työn ohella kuntoutustieteen perusopintoja.

Kyselyssä pyydettiin muun muassa määrittelemään kolme tärkeintä opintojen antamaa kuntoutuksen tieteellistä ja työelämään liittyvää valmiutta. Vastauksien perusteella tärkeimmiksi nousivat seuraavat asiat: kuntoutuksen laaja-alaisuuden, moniammatillisuuden ja monitieteisyyden hahmottuminen parantui (45 %), kuntoutuksen asiakasnäkökulma muuttui kuntoutuksen objektista voimaantuvaksi subjektiksi (18%). Lisäksi opiskelijat kokivat kuntoutusta ohjaavien lakien (14 %) ja kuntoutuksen suunnittelun asiakirjojen merkityksen ymmärtämisen ja käyttämistaitojen (8%) parantuneen.

Luojus, M. Kuntoutustiedettä verkossa – moniammatillisuutta teoriassa ja käytännössä. Julkaisussa Fysioterapia 2010 (57) :4 , 44-45.

Tutustu Fysioterapia –lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastosta ja tietopalvelusta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia