Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutus ja aktiivisuus auttavat alaselkäkivuista kärsivää

Alaselkäkipu-suositus on päivitetty

Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on edistää selkäkipupotilaan toimintakyvyn mahdollisimman hyvää palautumista. Kun lääkäri on sulkenut pois vakavat tilat, on hoidon tavoitteena vähentää sekä potilaan kokemaa kipua että kipuun liittyviä toiminnan ja osallistumisen rajoitteita.

Lääkäri pyrkii auttamaan selkkäkivuista kärsivää kertomalla näyttöön perustuvaa tietoa taudin hyvästä ennusteesta, rohkaisemalla häntä aktiivisuuteen sekä tarjoamalla tarvittaessa kipua lievittävää sekä työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa ja kuntoutusta.

Ohjeita kuntoutujalle

  • Alaselkäkivuilla on hyvä paranemistaipumus.
  • Noudata terveellisiä elintapoja.
  • Vuodelepo ei ole vaikuttava hoitomuoto alaselkäkivussa tai iskiaksessa, ja sitä kehotetaan välttämään.
  • Jatka tavanomaisia päivittäisiä toimia tai palaa niihin mahdollisimman pian. Voit jatkaa normaaleja toimia lievästä tai kohtalaisesta selkäkivusta huolimatta, eikä kevyehkön työn jatkamiselle yleensä ole estettä.
  • Kevyttä liikuntaa, esimerkiksi kävelyä, kivun sallimissa rajoissa suositellaan. Fyysinen harjoittelu ei sen sijaan nopeuta akuutin alaselkäkivun paranemista.
  • Harjoittelu ehkäisee alaselkäkivun uusiutumista.
  • Monet selkärangan ongelmista on vältettävissä riskitekijöitä vähentämällä. Liikunnan puute, toistuva ja yksipuolinen kuormitus, tupakointi, lihavuus ja tapaturmat ovat ikääntymisen sekä perintötekijöiden ohella tyypillisimpiä riskejä selkäkivun ilmaantumiselle.

Ajoissa kuntoutukseen

Viimeistään pitkittyvässä (kesto yli 6 viikkoa) selkäkivussa potilaan tilanteen laaja-alainen, moniammatillinen ja psykososiaaliset tekijät huomioon ottava selvittely ja aktiivinen kuntoutus tulisi käynnistää. Selkävaivoista kärsivän henkilön toiminta- ja työkykyä voidaan tässä vaiheessa merkittävästi parantaa.

Pitkittyvän selkäkivun hoidossa on hyötyä yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantavasta aktiivisesta terapeuttisesta harjoittelusta.

Kroonisessa (kesto yli kolme kuukautta) selkäkivussa intensiivisellä moniammatillisella kuntoutuksella voidaan vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä.

Selkäkivut yleisiä ja lisääntymässä

Selkäkipujen esiintyvyys suomalaisilla on kasvanut. Selkäkipua oli edellisten 30 päivän aikana ollut 41 prosentilla naisista ja 35 prosentilla miehistä.

Yhä useampi joutuu väliaikaisesti tai kokonaan pois työelämästä selkäsairauksien vuoksi. Selkäkivun ja -sairauksien takia vuonna 2012 Suomessa oli yli kaksi miljoonaa sairauspäivärahapäivää. Selkäsairauksien takia työkyvyttömyyseläkkeellä oli 26 600 henkilöä.

Lue lisää: Alaselkäkipu -suositus – Käypä hoito


Sisältö päivitetty 14.10.2014

Kommentoi artikkelia