Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutujat toimijoina

Tutkimuksen tehtävänä oli ymmärtää lonkan nivelrikkoa sairastavien kuntoutumisprosessia tekonivelleikkauksen läpikäyvien kuntoutujien kertomana.

Narratiivisen analyysin tuloksena aineistosta muotoutui neljä kuntoutumisen tarinamallia: Kuntoutumisen oikeus, Autonominen kuntoutuminen, Kuntoutumisen turvattomuus ja Luottavainen kuntoutuminen. 

Kuntoutumisen oikeus -tarinat kertoivat pitkästä taistelusta omien oikeuksien puolesta.

Autonimisen kuntoutumisen -tarinamallissa kuntoutujat olivat määrätietoisia ja osaavia toimijoita. Kuntoutuksessa heillä saattoi kuitenkin olla toimintakäskyjen toteuttajan rooli. Vasta kotiinpääsy palautti oikeuden itsenäiseen päätöksentekoon. Sairaalan ristiriitaiset ja riittämättömät ohjeet hidastivat kuntoutumista vielä kotonakin.

Kuntoutumisen turvattomuus -tarinoissa kuntoutujat kaipasivat vuorovaikutusta, tukea ja turvaa.

Luottavainen kuntoutuminen -tarinamallissa leikkauksen myötä toivottiin itselle tuttua kehoa ja kokemukset nähtiin mahdollisuutena oppia uutta. Puutteista huolimatta he olivat tyytyväisiä kokemuksiinsa ja terveydenhuoltoon.

Kehitettävää kuntoutujan kuulemisessa ja osallisuudessa

Kuntoutumisen tarinamallit kertoivat ristiriitaisista vuorovaikutusprosesseista puutteellisin resurssein toimivan julkisen terveydenhuollon ja terveydenhuoltopalveluja tarvitsevien välillä. Terveydenhuollon työntekijät näyttäytyivät tarinamalleissa uhreina ja kuntoutujat selviytymään pakotettuina.

Tulosten perusteella terveydenhuollon haasteena on kehittää kuntoutujan kuulemista ja osallisuutta kuntoutumisprosessissa.

Tutkimusaineisto koostui kymmenen lonkan tekonivelleikkauksen läpikäyneen henkilön haastatteluista, jotka tehtiin ennen leikkausta ja sen jälkeen.

Lähde

Sari Knaapi-Junnila, Anna-Maija Jäppinen, Raili Välimaa, Arja Piirainen: Kuntoutujat toimijoina: Neljä tarinamallia kuntoutumisesta. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2015; 52 (1): 20-32.


Sisältö päivitetty 18.05.2015

Kommentoi artikkelia