Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutujat kuntoutusta kehittämässä

Marja Salminen tarkastelee artikkelissaan HUS:n Lohjan sairaanhoitoalueen kuntoutuspoliklinikoilla käyvän kuntoutujan osallisuutta.

Mielenterveyspalveluiden ytimessä ollaan, kun puhutaan kuntoutujan osallisuudesta. Kyse on silloin siitä, minkälaiset arvot ohjaavat toimintaamme.

Kuntoutujat voivat olla osallisia kuntoutumisprosessia monella tavalla: ei vain oman hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa vaan myös kuntoutuksen kokonaisuuden kehittämisessä ja järjestämisessä, jolloin myös kuntoutustyön tekemisen muodot voivat muuttua.

Kuntoutujien osallisuus keskiöön

Kuntoutuspoliklinikoilla halutaan korostaa mielenterveyskuntoutuksen tavoitteina kuntoutujien elämänhallinnan vahvistumista, arjessa selviytymistä, sairauden oireiden hallintaa, omien voimavarojen käyttöönottoa ja sitä kautta parempaa elämän laatua.

Kuntoutuspoliklinikoilla kuntoutujien osallisuuden korostumisella voidaan nähdä Salmisen mukaan kolme syytä: 1. Halu tuottaa laadukkaita sekä kuntoutujien tarpeita ja toiveita vastaavia palveluita. 2. Kuntoutujien oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa. 3. Osallisuuden kokemuksen terapeuttinen ja voimaannuttava merkitys.

Kokemusasiantuntijuutta lisäämällä kuntoutuspoliklinikalla on myös mahdollisuus hälventää mielen sairauksiin liittyvää leimaamista.

Tuore julkaisu kuntoutujista kehittäjäkumppaneina

Metropolian tuoreessa artikkelikokoelmassa Kuntoutettavasta kehittäjäkumppaniksi kuntoutuksen kehittämisen asiantuntijat ja Metropolian kuntoutuksen opiskelijat kuvaavat käytännön esimerkkien avulla kuntoutuksen kehittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Mitä merkitsee, kun kuntoutujalle annetaan tilaa olla kuntoutettavan sijaan kuntoutuksen kehittäjänä?

Toisessa osassa tarkastellaan kuntoutusverkostojen rakentumista ja kolmannessa kuvataan yhteiskehittämisen käytäntöjä. Artikkelikokoelma päätyy herättelemään lukijaa pohtimaan kuntoutumisen tulevaisuutta.

Lähde

Salminen, M: Kuntoutujat kuntoutustoiminnan kehittäjinä. Teoksessa Salla Sipari, Elisa Mäkinen & Pekka Paalasmaa (toim.) Kuntoutettavasta kehittäjäkumppaniksi. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Aatos-artikkelit 13, 2014.


Sisältö päivitetty 11.06.2014

Kommentoi artikkelia