Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuinka käy kuntoutustieteen?

Kuntoutusalan koulutusta koskevassa Arja Piiraisen ja Tuulikki Sjögrenin (2015) selvityksessä vastaajat näkivät oleellisena kuntoutuksen koulutuksen saumattoman jatkumisen perustasosta tohtoritutkintoon saakka.

Kuntoutuksen ammattilaisen katsottiin tarvitsevan monitieteellistä osaamista.

Kuntoutustiede kohta sivuaineeksi

Suomessa kuntoutuksen tai kuntoutustieteen yliopisto-opetus käynnistyi 2000-luvun alkupuolella Lapin ja Oulun yliopistojen yhteistyössä. Vuosikymmenen puolivälissä tavoiteltiin kuntoutustieteen vakiinnuttamista yliopistolliseksi oppiaineeksi Suomessa.

Yhteistyömallien kariutuessa kuntoutustiede menetti Lapin yliopistossakin pääainestatuksensa. Kuntoutustieteen uusia pääaineopiskelijoita otettiin tällä tietoa viimeisen kerran vuonna 2010.

Nykyisillä kuntoutustieteen maisteriopiskelijoilla on vielä pari vuotta aikaa saattaa opintonsa päätökseen. Sen jälkeen kuntoutustieteen opetusta järjestettäneen vain sivuaineena. Kuntoutustieteen perus- ja aineopintoja on myös mahdollista suorittaa avoimessa yliopistossa verkko-opintoina.

Kuntoutusosaaminen ja teoriaperusta hajanaista

Kuntoutusalan oppiaineista fysioterapia on vahvistunut Jyväskylän yliopistossa, mutta toimintaterapian opetus päätettiin siellä lopettaa.

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokseen perustettiin vammaisjärjestöjen tuella vammaistutkimuksen professuuri. Helsingin yliopistossa on tällä hetkellä myös neurologisen kuntoutuksen osa-aikainen professuuri, Tampereen yliopistossa kuntoutuksen tuki- ja liikuntaelinsairauksien professuuri ja Oulun yliopistossa lääketieteellisen kuntoutuksen osa-aikainen professuuri.

Lisäksi kuntouttavalla sosiaalityöllä on professuurinsa ja erityispedagogiikka on oppiaineena useissa yliopistoissa. Kuntoutusalan väitöskirjoja valmistuu eri yliopistoissa.

– Kuntoutus- ja vammaisalan osaamista on siis varsin paljon, mutta selvänä ongelmana on sen
hajanaisuus, sijoittuminen useihin yliopistoihin ja yhtenäisemmän teoriaperustan puuttuminen, Härkäpää, Martin ja Järvikoski kommentoivat.

Kuntoutustieteen tulevaisuus yliopistojen yhteistyössä?

– Perusteluna kuntoutustieteen yliopisto-opetukselle on edelleen kuntoutuksen yhteisen tietoperustan luominen biopsykososiaalisen lähestymistavan ja kuntoutuksen valtaistavan ja ekologisen toimintamallin pohjalta.

– Käsityksemme mukaan olisi perusteltua käynnistää esimerkiksi useamman yliopiston yhteistyönä kuntoutustieteen maisteriopinnot.

Lähde

Kristiina Härkäpää, Marjatta Martin ja Aila Järvikoski: Kuntoutustiede yliopistojen oppiaineena – yliopistoverkoston yhteistyönä? Kuntoutus 2 | 2015.


Sisältö päivitetty 16.06.2015

Kommentoi artikkelia