Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä

Sosiaalialan koulutus on pitkäkestoista ja tarjoaa varsinkin yliopistossa teoreettista tietoa. Käytännössä toimeentuloasiakkaiden parissa tehtävä työ ei tarjoa mahdollisuuksia soveltaa tällaista tietoa arjessa, kirjoittaa Airi Mäki-Kulmala Yhteiskuntapolitiikka-lehden keskustelun avauksessa 2/2013.

Moniongelmaiset haastavat sosiaalityön käytännöt

– Asiakkaiden tarpeet ovat monimutkaisia. Niiden ratkomiseen tarvitaan laaja-alaisia ja pitkäkestoisia toimia. Useilla on monia ongelmia, kuten päihteet, rikollisuus ja heikko mielenterveys. Heitä kohtaan on helppo tuntea ylemmyyttä. Sosiaalityö tavoittaa heidät vain satunnaisesti, Mäki-Kulmala jatkaa.

Sosiaalityö keskittyy Mäki-Kulmalan mukaan tällä hetkellä asiakirjojen ja laskelmien käsittelyyn. Asiakkaan kannalta paremmin näyttäisivät toimivan etsivä sosiaalityö ja erilaiset projektit. Ne ovat kuitenkin lyhytkestoisia.

– Sosiaalityö kaipaa syvällistä uudelleenarviointia, kirjoittaa Airi Mäki-Kulmala.

– On luotava toimintatavat, joissa asiakasta autetaan kuntoutumaan, jotta hän kykenee vastaamaan elämästään.

Aktiivista kuntoutumista

– Nykyistä vahvemmassa velvoittavuudessa asiakkaan olisi toimeentulotukea saadakseen aktiivisesti kuntouduttava.

Kuntouttavaa toimintaa voi olla:
o psyykkinen vahvistuminen (mielenterveys- ja päihdepalvelut),
o sosiaalinen osallisuus (harrastus, liikunta),
o arjesta selviytyminen (tukiryhmä, talkootyö, kurssit) ja
o ammatillinen kuntoutuminen (työpajat ym.).

– Käytännön asiakastyössä sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan lähtötilanteen
ja laatii yhdessä tiimin kanssa henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman, jossa on porraskohtaiset tavoitteet. Seuraava vaihe on asiakkaan tukeminen käytännössä. Kuntoutumisen portaita voi olla kolme: 1) vahvasti tuettu arki ja selviytyminen, 2) selviytyminen arjen rutiineista sekä 3) satunnainen tuen tarve.

– Kuntouttava sosiaalityö merkitsee asiakkaan osallisuuden kasvua kuntoutumisessa. Samalla lisääntyy hänen saamansa tuki ja sen suunnitelmallisuus. Sosiaalityötä tekevät tarvitsevat lisää koulutusta kuntouttavaan työotteeseen, mutta samalla saavat paremmat mahdollisuudet palkitsevaan työhön, Mäki-Kulmala päättää.

Lähde

Mäki-Kulmala, A: Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä. Yhteiskuntapolitiikka-lehti (78) 2/2013: 217-218. 

Lue lisää kuntouttavasta sosiaalityöstä

Karjalainen, Pekka (2011) Kuntouttava sosiaalityö. Teoksessa Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 217-221.

Liukko, Eeva (2006) Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa. Helsinki: SOCCA:n ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 9/2006.

Tuusa, Matti (2005) Kohti kuntouttavaa sosiaalityötä. Aktivointi ja työllistymisen tukeminen sosiaalityön ammattikäytäntönä kunnissa. Tutkimuksia 74/2005. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

THL: Kuntouttava sosiaalityö


Sisältö päivitetty 21.08.2016

Kommentoi artikkelia