Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Hoitotakuu jää usein toteutumatta TULE-sairauksien kuntoutuksessa

 Kuntien tehtävänä on järjestää kuntalaisille heidän tarvitsemansa terveyspalvelut, kuten lääkinnällistä kuntoutusta. Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairauksien ensisijainen hoito on yleensä konservatiivista. Kroonisissa kiputiloissa lääkkeistä on usein kuitenkin vain lyhytaikaista apua. Tutkimusnäyttöä on erityisesti harjoitusterapiasta, mutta osa erityisesti kivusta kärsivistä potilaista tarvitsee myös fysikaalisia hoitoja kuntoutuksessa.

Strukturoidulla kyselyllä selvitettiin TULE-sairauksiin keskittyneiden fysioterapeuttien määrää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa sekä fysiatrien ja fysioterapeuttien määrää fysiatrian poliklinikoilla koko maan erikoissairaanhoidossa.

Fysiatrien määrässä suhteessa väestöpohjaan oli yli kolminkertaisia eroja sairaanhoitopiirien välillä. Fysioterapian resurssit vaihtelivat erikoissairaanhoidossa vielä enemmän ja erot olivat suuria myös perusterveydenhuollossa. Viiden keskussairaalakaupungin terveyskeskukset eivät tuottaneet lainkaan fysikaalisia hoitoja TULE-potilaille, kuten ei myöskään noin puolet (7/15) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnista.

Fysioterapian voimavarat on mitoitettu yleensä aivan liian niukoiksi tarpeeseen nähden. Lähtökohtana useissa kunnissa on, että TULE-sairauksissa fysioterapia hoituu yksityisesti Kelan tukemana. Yhä useammalla potilaalla ei ole siihen kuitenkaan varaa. Julkisella sektorilla tilanne tuskin muuttuu ilman sanktion uhkaa. Hoitotakuun seuranta tulisikin ulottaa myös kuntoutustoimintaan.

Ylinen, J. Hoitotakuu jää usein toteutumatta TULE-sairauksien kuntoutuksessa. Suomen Lääkärilehti 14/2011 (66), 1201-1206.

Tutustu Lääkäri-lehteen

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa


Sisältö päivitetty 20.04.2011