Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Depression hyvä hoito johtaa kuntoutumispolulle

Joka kymmenes terveyskeskuspotilas sairastaa depressiota, vaikka käynnin syy olisikin somaattinen. Terveyskeskuksessa hoidetaankin valtaosa depressiopotilaista.

Huonoa depression tunnistamista on pidetty hoidon pullonkaulana. Yleislääkärit tunnistavat kuitenkin vaikeammat depressiot huomattavasti paremmin kuin lievemmät taudinkuvat, jotka saattavat väistyä ilman hoitoakin.

Depression hoidon kehittämiseen perusterveydenhuollossa on panostettu 2000-luvulla ja sille on annettu kalliin kansanterveysongelman asema. Siitä huolimatta suurimmassa osassa kunnista depressiota ei edelleenkään hoideta yhtenäisin näyttöön perustuvin menetelmin.

Varhainen tunnistus ja hoito oleellista

Depressio on yleinen ja kallis sairaus, joka pitäisi tunnistaa ja hoitaa tehokkaasti mahdollisimman varhain. Siihen perusterveydenhuollossa on hyvät mahdollisuudet erikoissairaanhoidon tukemana. Käytettävissä on tutkimustietoon perustuvia tunnistamisen ja hoidon organisoinnin malleja.

Kolmiomallissa hoitaja, yleislääkäri ja konsultoiva psykiatri tekevät yhteistyötä. Erikoissairaanhoidon tarjoama nopea ja joustava konsultointiapu on tehokasta. Potilaiden omahoitoa voidaan edistää tarjoamalla heille opastusta yksilöllisesti tai ryhmissä. Uudet verkkovälitteiset psykoterapiat ja omahoito-ohjelmat ovat nekin osoittautuneet tehokkaiksi.

Omahoito ja itsenäinen kuntoutuminen

Potilaan vastuulla on depression omahoito, ja siihen hän tarvitsee opastusta esimerkiksi depressiohoitajalta. Oireita voi lievittää jo vähäisellä liikunnalla, työkuormituksen keventämisellä ja humalajuomisen välttämisellä.

Hyviä tuloksia on saatu kun kuntoutujat ovat saanet kirjallisena tai tietokoneohjelmina 3-6 kertaa opastusta ja kognitiivisia harjoituksia esimerkiksi mielialan seurantaan ja kielteisten ajatusten tunnistamiseen.

Suomessa tämäntapainen opastus kuuluu depressiohoitajien antamaan psydoedukaatioon tai ohjattuihin itsehoitoryhmiin, kuten depressiokouluun. Käytettävissä ovat myös esimerkiksi Irti masennuksesta -kirja, Depressiokoulu-kirja sekä verkko-ohjelmina Moodgym.

Psykoterapeuttiset kuntoutusmuodot

Terveyskeskuksissa ei perinteisesti ole tarjottu psykoterapiaa depression hoidoksi. Psykoterapiahoidot ovat yleensä erikoissairaanhoidon järjestämiä tai Kansaneläkelaitoksen psykoterapiakuntoutusta.

Perusterveydenhuollossakin on tutkimusnäyttöä lyhyiden psykoterapioiden tehosta: interpersonaalisesta, ratkaisukeskeisestä ja kognitiivisesta terapiasta.

Lyhyet terapiat sopivat erityisesti ensimmäistä kertaa sairastuneille sekä lievästi tai keskivaikeasti oireileville potilaille, joilla ei ole juuri muita mielenterveyden ongelmia. Ne sopivat myös toistuvissa masennuksissa uusien jaksojen estoon.

Myös tietokoneavusteisen lyhyen kognitiivisen psykoterapian hyödyistä on näyttöä.

Lähde

Vuorilehto M ja Riihimäki K: Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti 48/2014.
 


Sisältö päivitetty 19.10.2017

Kommentoi artikkelia