Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Aivohalvauskuntoutujien kokemusten kirjo haastaa työntekijät

Aivohalvaukseen sairastuneiden ihmisten kuntoutuskokemuksia kertomuksina tutkittiin noin puolivuotta sairastumisen jälkeen. Kuntoutus-lehdessä (2/2012) julkaistut tulokset korostavat yksilöllisen ja asiakaslähtöisen kuntoutusotteen merkitystä. 

Selviytymistarinoista sairauskertomuksiin

Haastateltavien kuntoutuskokemukset tyypiteltiin viiteen kertomukseen, joissa välittyvät kuntoutukselle tuotetut merkitykset ja toimijuuden ilmeneminen kuntoutusprosessissa.

Selviytymiskertomuksissa kuntoutus kuvattiin fyysisen toimintakyvyn palauttamisena ja päivittäisten toimintojen uudelleen oppimisena.

Asiantuntijakertomuksissa kuntoutus näyttäytyi yhteiskunnallisena palveluna ja sairauskertomuksissa ohjeiden noudattamisena ja avun saamisena.

Seikkailukertomuksissa kuntoutus nähtiin elämyksinä ja terveyden edistämisenä kun taas muutostarinoissa kuntoutus kuvattiin psyykkisen prosessin ja sosiaaliseen elämään paluun tukena.

Yksilöllisiä tarpeita

Tutkimus haastaa ammattilaiset kohtaamaan varsin yksilöllisiä tarpeita, arvioimaan kriittisesti vallitsevia toimintakäytäntöjä sekä monipuolistamaan käytössä olevia keinoja ja kehittämään kuntoutuspalveluiden rakenteita.

Selviytymistarinat ovat lähinnä kuntoutuksen perinteistä mallitarinaa, johon kuntoutuskäytäntö näyttää melko hyvin vastaavan, ne edustavat vain osaa aineistosta. Yksipuoliset mallitarinat kuntoutumisesta saattavat rajoittaa tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamista.

Monenlaisten kertomusten esittely voi voi lisätä ymmärrystä omista mahdollisuuksista ja rohkaista yksilöllisiin valintoihin. Myös kuntoutusta ohjaajien tulisi kuulla kokemusten moniäänisyys, jotta he pystyisivät tukemaan aivohalvaukseen sairastuneita sen mukaisesta.

Aineisto kerättiin haastattelemalla 20 miestä ja 9 naista kerronnallisella lähestymistavalla. Haastateltavien keski-ikä oli 66 vuotta.

Lähde

Reunanen M, Talvitie U, Pyöriä O ja Järvikoski A: Aivohalvaukseen sairastuneiden ihmisten kuntoutuskokemukset kertomuksina. Kuntoutus 2/2012, 30-43.

Lue lisää Kuntoutus-lehdestä »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastosta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017

Kommentoi artikkelia