Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Aikuisen Asperger-potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena

Aspergerin oireyhtymän keskeisiä piirteitä ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, kommunikaatiovaikeudet, kapea-alaiset kiinnostuksen kohteet ja kaavamainen toiminta. Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeisyyteen ja käytännönläheisyyteen pohjautuvaa työskentelyä, joka soveltuu mm. Asperger- ja ADHD-potilaille. Työskentelyssä hyödynnetään arvioivia, strukturoivia, ohjaavia, visualisoivia ja reflektoivia keinoja. Vaikuttavuudesta ei vielä ole tutkimustietoa, mutta raportoidut kokemukset ovat olleet kannustavia, todetaan artikkelissa. Tarvetta ja motivaatiota tapauskohtaisesti arvioiden voidaan aikuisia Asperger-potilaita suositella valmennuspalveluihin, mikäli resursseja on paikallisesti saatavilla.

Artikkelin mukaan pitkäjänteisellä kuntouttavalla neuropsykiatrisen valmennuksen periaatteita hyödyntävällä yksilötyöskentelyllä on mahdollista kehittää aikuisen Asperger-potilaan kokonaistilannetta positiiviseen suuntaan. Valmennus ei sulje pois hoito- tai terapiamenetelmien samanaikaista käyttöä.

Sihvonen, J. Aikuisen Asperger-potilaan neuropsykiatrinen valmennus yksilökuntoutuksena.
Duodecim 2011; 127 (2): 118-125

Tutustu Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim -lehteen »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 17.02.2011