Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdeomaisten ristiriitaiset tunteet läheistä kohtaan vaikeuttavat omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista

A-klinikkasäätiön tiedote
Julkaistu: 04.11.2019

Omaiset kokevat moninaisia tunteita mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ja ne vaihtelevat läheisen elämäntilanteen ja sairauden vaiheen mukaan. Läheisen tilanne aiheuttaa hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Kaiken pohjana on kuitenkin rakkaus ja välittäminen.

Keskittyminen läheisen ongelmaan vaikeuttaa omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja rajojen asettamista suhteessa läheiseen. Myös ristiriitaiset käsitykset mielenterveys- ja päihdeongelmien luonteesta vaikeuttavat suhdetta läheiseen. Ongelmiin liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet nostavat kynnystä hakea apua.

Tulokset selviävät Heli Ringbomin ja Sari Jurvansuun artikkelista. Kyselyyn vastasi 141 omaista, jotka hakivat apua päihde- ja mielenterveysjärjestöistä.

Omaisten kuormittuminen tulee huomioida palveluissa

Läheistä koskevan huolen keskellä omaiset eivät välttämättä huomaa omaa kuormittumistaan sekä avun ja tuen tarpeitaan. Omaisten kuormittumiseen tulisi puuttua palvelujärjestelmässä ennalta ehkäisevästi. Omaiset hakeutuvat avun piiriin usein vasta kun elämäntilanne ja oman hyvinvoinnin ongelmat ovat kärjistyneet.

Omaisten kokemaa tunnetaakkaa lisäsi kokemus siitä, ettei läheinen saa riittävää apua mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kattavat ja helposti saatavilla olevat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat keskeisiä myös omaisten hyvinvoinnin tukemisen kannalta.

Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari (2019): Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke.

Ohjelmassa tutkitaan päihde- ja mielenterveysomaisten hyvinvointia, järjestöjen tarjoamaa osallisuutta sekä ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön rajapintoja.

Lisätietoja
tutkija Heli Ringbom p. 046 9203 659, heli.ringbom(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

www.a-klinikkasaatio.fi/mipa

A-klinikkasäätiön tiedote 4.11.2019: Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdeomaisten ristiriitaiset tunteet läheistä kohtaan vaikeuttavat omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista


Sisältö päivitetty 08.11.2019