Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työ muuttuu – kehittyykö kuntoutus?

Tuoreen Kuntoutus muutoksessa -kirjan ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan työn ja työmarkkinoiden muutosta, työurien pidentämistä koskevia yhteiskunnallisia tavoitteita sekä muutoksen asettamia vaateita kuntoutuksen kehittämiselle. Katariina Hinkka, Liisi Aalto, Rainer Grönlund ja Marketta Rajavaara tarkastelevat erityisesti Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanketta, jossa kokeillaan erilaisia malleja ja kehittämisideoita muun muassa työpaikan terveydenhuollon ja kuntoutustahojen välisen yhteystyön parantamiseksi.

Kirjoittajat toteavat artikkelinsa lopuksi, että kuntoutuksen kehittäminen haastaa koko kuntoutusjärjestelmän. Jotta kuntoutus palvelisi kansalaisten työssä jaksamista ja työurien pidentämistä, työsuhteen muodon ei tulisi ratkaista kuntoutuksen toteutustapaa niin kuin se nyt nykyisellään tekee. Palvelujärjestelmän ei tule vahvistaa kansalaisten työmarkkinallisia jakoja ja sosiaalisia kerrostumia siten kuin se tällä hetkellä osittain tekee.

Hinkka K, Aalto L, Grönlund R & Rajavaara M: Työ muuttuu – kehittyykö kuntoutus? Teoksessa Järvikoski A, Lindh J & Suikkanen A (toim.): Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus. 2011.

Tutustu Kuntoutus muutoksessa kirjaan »

Kirja on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto- ja tietopalvelussa »


Sisältö päivitetty 25.08.2011