Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkittua tietoa

Yhteisömedian Tutkittua tietoa -osiosta löydät tietoa kuntoutuksen hyödyistä, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä ajankohtaisista tutkimustuloksista. Haluatko lisänäkyvyyttä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksille? Tästä löydät ohjeistuksen julkaisua varten.

 

Osalliseksi yhteiskuntaan

Ihmisten osallisuus ja sen lisääminen on tärkeä osa kestävän ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamista. Osallisuutta voi tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi osallisuutta työelämään tai yhteiskuntaan laajemmin.  Tässä osiossa esittelemme heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja työstä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvää tutkittua tietoa, mukaan lukien kansainvälisiä toimintamalleja ja eri tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia.

 

Toimintakyky kuntoon

Ihmisen toimintakyvyllä on useita ulottuvuuksia, esimerkiksi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Toimintakykynsä avulla ihminen kykenee suoriutumaan itselleen välttämättömistä ja merkityksellisistä asioista. Toimintakykyyn vaikuttaa osaltaan myös ihmisen ympäristö, joka voi joko tukea tai haitata toimintakykyä. Tässä osiossa esittelemme erilaisia keinoja ja toimintamalleja, joilla arvioidaan ja parannetaan ihmisen toimintakykyä.

 

Kuntoutuksen hyödyt, vaikutukset ja vaikuttavuus

Kuntoutuksen hyödyistä, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tarvitaan luotettavaa tietoa. Tietoa tarvitaan sekä järjestöjen kuntoutustoiminnan että muun kuntoutuksen hyödyistä. Kuntoutuksen hyödyistä kertova tieto on tärkeää sekä kuntoutuksen mahdollisuuksien osoittamisen että kuntoutuksen kehittämisen näkökulmasta. Tässä osiossa esittelemme tutkittua tietoa kuntoutuksen hyödyistä, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

 


Sisältö päivitetty 03.06.2021