Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Monimuotoisuus työelämässä – näkövammaiset asiantuntijat edelläkävijöinä

Artikkelissa tarkastellaan vammaisten työmarkkina- asemaa kirjoittajan väitöskirjatyön Monimuotoisuus ja esteettömyys – pohjalta. Tutkimuksessa on analysoitu näkövammaisten asiantuntijoiden yhteistä kokemuskertymää opiskelusta, työllistymisestä ja työelämässä toimimisesta sekä määritelty sen pohjalta monimuotoisen työelämän ehtoja ja edellytyksiä. Tutkimuksen aineiston muodostavat 24 näkövammaisen haastattelut sekä Näkövammarekisterin työllisyys- ja ammattijakaumia koskevat tilastoaineistot.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että monimuotoisuuden saavuttaminen on vuorovaikutteinen prosessi. Monimuotoinen työelämä edellyttää julkisen vallan tarjoamien tukipalvelujen ja työyhteisön joustavien asenteiden lisäksi näkövammaisten omaa aktiivisuutta sekä joissakin tapauksissa myös etujärjestöiltä saatavaa tukea ja apua.

Yhdenvertaisen aseman saavuttaminen edellyttää joskus positiivista erityiskohtelua, joskin raja erityiskohtelun ja vammaisten henkilöiden työssäkäyntiä tukevien palveluiden välillä on häilyvä. Esteettömyyden edistyminen yhdellä osa-alueella vaikuttaa myönteisesti muihin esteettömyyden lajeihin. Mitä paremmin näkövammainen voi toimivien apuvälineiden avulla tehdä työtään ja mitä itsenäisempi hän on liikkumisessa, sitä helpommin hänet hyväksytään työyhteisön jäseneksi. Tätä kautta myös tietämys näkövammaisten osaamisesta lisääntyy ja asenteellinen esteettömyys kasvaa. Toisaalta, mitä asenteellisesti esteettömämpi yhteiskunta sitä valmiimpia ollaan tukipalvelujen myöntämiseen ja työtehtävien räätälöintiin.

Ekholm, E. Monimuotoisuus työelämässä – näkövammaiset asiantuntijat edelläkävijöinä. Työpoliittinen Aikakauskirja 2010 (53): 2, 45- 58.

Lue artikkeli Työpoliittisen aikakauskirjan verkkojulkaisusta »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjastosta ja tietopalvelusta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017