Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin

Vuosiluku: 2019

Kirjoittaja: Päivi Rissanen, Sari Jurvansuu

Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen ydintoimintaa on vertaistuki, joka on viime vuosina laajentunut kokemusasiantuntijatoiminnaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa merkityksellisen tekemisen muotona, palkkioperusteisena työnä ja koetun hyvinvoinnin osatekijänä.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali