Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Opiskelijoiden tuen tarpeet korkea-asteen opinnoissa

Vuosiluku: 2022

Kirjoittaja: Johanna Korkeamäki

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 9/2022.

Korkeakouluopinnoissa erilaisia tukitoimia, opiskelujärjestelyjä ja palveluita tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvussa. Erityisesti mielenterveysongelmia ja lukivaikeuksia raportoidaan korkeakoulutuksessa aiempaa useammin. Suomalainen tutkimus aiheesta on vähäistä, vaikka opiskelujen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

Kuntoutussäätiön tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia terveysongelmia ja toimintarajoitteita raportoivien opiskelijoiden kokemuksia korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja opintojen sujumisen näkökulmasta. Aineistoina käytettiin vuonna 2019 kerättyä Eurostudent VII -kyselyaineistoa (n = 7 006) ja vuosina 2020–2021 kerättyä korkeakouluopiskelijoiden (n = 14) haastatteluaineistoa.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Eurostudent VII -artikkelisarjaa.

Tutustu tiivistelmään avaamalla materiaali.

Avaa materiaali