Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta

Vuosiluku: 2021

Kirjoittaja: Riikka Shemeikka

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 7/2021.

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämiseksi siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee.

Menetelminä olivat kirjallisuuskatsaus, rekisteritutkimus, kysely, asiantuntija-, fokusryhmä- ja tapaustutkimushaastattelut, maakunnallinen ja kansainvälinen tarkastelu, avoin arviointi sekä työpajatyöskentely. Tutkimuksen moninäkökulmaisuus ja -menetelmäisyys toteutettiin analyyttisenä integraationa. Aihetta lähestyttiin monesta eri näkökulmasta ja tulokset perustuvat sekä asiantuntijoiden, maahanmuuttajien parissa työskentelevien ammattilaisten että maahan muuttaneiden henkilöiden omiin näkemyksiin.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali