Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Liito – Keinoja harrastustoiminnan valmentajille, ohjaajille sekä vapaaehtoisille erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen

Vuosiluku: 2022

Kirjoittaja: Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Autismiyhdistys PAUT ry

Erityistä tukea tarvitsevat (oppimisvaikeudet, ADHD, autismikirjo) lapset ja nuoret voivat hyötyä erityisen paljon harrastustoiminnasta, jos ohjaamisessa osataan huomioida osallistujan tuen tarpeet. Liikunta esimerkiksi aiheuttaa saman reaktion kuin ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet eli nostaa aivojen dopamiinitasoja. Lapsilla keskittymiskyky paranee jo yhden lyhyen liikuntakerran jälkeen. Liikunnan aikana ja erityisesti liikunnan jälkeen aivojen dopamiinitaso kasvaa ja on korkeimmillaan 15–60 minuuttia liikunnan jälkeen. Liikunnan kautta ADHD-oireinen lapsi tai nuori voi kanavoida energiaansa myönteisellä tavalla. (Hansen 2017, 124–128; Serenius-Sirve & Berggren 2018, 104.)

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ominaisuudet osoittautuvat monessa toiminnassa vahvuudeksi. Esimerkiksi herkästi ärsykkeisiin reagoiva osallistuja saattaa huomata vaaratilanteet nopeasti ja tehtäväänsä uppoutuva pystyy keskittymään tekemiseensä hälyisässäkin ympäristössä. Joissakin harrastustilanteissa ominaisuudet voivat tehdä toiminnan suorittamisen osallistujalle vaikeaksi, mikä usein näyttäytyy ohjaajalle haastavana tai erilaisena käyttäytymisenä. Tällöin osallistujaa tulisi tukea erilaisin keinoin, jotta harrastustoimintaan osallistuminen ja toimintojen toteuttaminen onnistuisi paremmin osallistujalta.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali