Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Liito hankekooste: Tietoa Liito-hankkeen tuotoksista ja tuloksista 30.5.2022

Vuosiluku: 2022

Kirjoittaja: Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Autismiyhdistys PAUT ry

Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke oli Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) ja Autismiyhdistys PAUT ry:n (aik. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien (ADHD, autismikirjo, asperger, oppimisvaikeudet) lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi. Hanketta toteutettiin vuosina 2018–2022. Hanketta rahoitti Helsingin kaupunki ja se oli osa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Liito-hanke käynnistyi Helsingin kaupungin ideakilpailun tuloksena. Mukaan valittujen hankkeiden toivottiin toteuttavan rohkeita ja uusia kokeiluja, tavoittavan uusia kohderyhmiä tai soveltavan muissa kotimaan kaupungeissa tai maailmalla hyviksi todettuja malleja. Hankkeilla haluttiin tavoittaa etenkin lapsia ja nuoria, joilla ei ole yhtään harrastusta, sekä kaikenikäisiä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät liikkumisen lisäämisestä terveytensä kannalta eniten.

Liito-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli lisätä helsinkiläisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (7–29-v.) harrastamista, jotta mahdollisimman moni heistä löytäisi itselleen sopivan harrastuksen ja pystyisi jatkamaan harrastamista saamansa tuen avulla.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali