Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

Vuosiluku: 2018

Kirjoittaja: Hanna Rinne

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 1/2018.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa korkean kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkealkavuuden ammateista on työntekijäammatteja (Notkola ym. 1995, Pensola ym. 2004, 2010, 2012). Korkean kuolleisuuden ammatit ja ammatit, joissa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on keskimääräistä yleisempää, eivät välttämättä ole samoja, sillä syyt työkyvyttömyyden ja kuolleisuuden taustalla ovat osin erilaisia.

Sosioekonomisten erojen kaventamiseksi ja ennaltaehkäisevän työn tukemiseksi on tärkeää löytää niitä ammatteja ja ammattialoja, joissa kuolleisuus ja ennenaikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen ovat keskimääräistä yleisempiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palkansaajien ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä pitkään samassa ammatissa toimineilla seuranta-ajalla 2001-2015.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali