Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kehittämishanke lapsen osallisuuden vahvistamiseksi ryhmätoiminnassa

Vuosiluku: 2022

Kirjoittaja: Tuuli Vilhunen

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 8/2022.

Kuntoutussäätiö kehittää lapsen osallisuuden arviointia ja menetelmiä STEA-rahoitteisessa Lapset on tärkeitä -hankkeessa vuosina 2022–2024. Lapset on tärkeitä -hanke on monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jossa vahvistetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten osallisuutta ja osallisuuden arviointia. Hankkeen hallinnoivana tahona on Munuais- ja maksaliitto.

Hankkeen suunnittelusta saakka mukana on ollut monitoimijainen verkosto. Siihen kuuluu lukuisia lasten kanssa toimivia järjestöjä ja muita tahoja, joilla on pitkäaikainen kokemus lasten ryhmä- ja kurssitoiminnasta, asiantuntijoita STM:n lapsistrategiatyöstä, lapsen osallisuuden tutkija Anu Kinnunen sekä Kuntoutussäätiön asiantuntijoita osallisuuden ja arvioinnin näkökulmia kehittämään. Kattavan osaamisen lasten kanssa tehtävästä kehittämistyöstä ovat hankkeelle tuoneet erityisesti Munuais- ja maksaliiton sekä Tatu ry:n asiantuntijat, joilla on taustallaan pitkät työurat pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kanssa toimimisesta erityisesti järjestösektorilla.

Tutustu tiivistelmään avaamalla materiaali.

Avaa materiaali