Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja kokea liikunnan iloa – Liito

Vuosiluku: 2022

Kirjoittaja: Mari Ruuth

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 3/2022

Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke oli Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) ja Autismiyhdistys PAUT ry:n (aik. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien (ADHD, autismikirjo, asperger, oppimisvaikeudet) lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi. Hanketta toteutettiin vuosina 2018–2022. Hanketta rahoitti Helsingin kaupunki ja se oli osa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Liito-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli lisätä helsinkiläisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (7–29-v.) harrastamista, jotta mahdollisimman moni heistä löytäisi itselleen sopivan harrastuksen ja pystyisi jatkamaan harrastamista saamansa tuen avulla. Tämä päätavoite jakautui neljään (osa)tavoitteeseen: 1) Yksilö- ja ryhmämuotoinen tuki harrastamiseen ja harrastamisen jatkamiseen erityiskohderyhmän lapsille ja nuorille, 2) Vanhemmat, valmentajat ja opettajat osaavat ohjata paremmin erityisen tuen tarpeessa olevia, 3) Asenne erityisen tuen tarpeessa olevia ryhmiä kohtaan muuttuu tiedon avulla myönteisemmäksi ja 4) Avaintoimijat (Helsingin kaupungin eri toimialat, sote-järjestöt ja seurat) tekevät yhteistyötä vaikuttavalla tavalla.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali