Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Ajankohtaista kuntoutuksen tutkimuksesta – Kooste Eduskunnan kuntoutusverkostolle 27.10.2021

Vuosiluku: 2021

Kirjoittaja: Riikka Shemeikka, Päivi Opari

Tutkittua tietoa -tiivistelmä 5/2021.

Kooste Eduskunnan kuntoutusverkostolle 27.10.2021.

Koosteen tavoitteena on tarjota kansanedustajille ajankohtaista tietoa sellaisesta kuntoutuksen tutkimuksesta, joka tukee sote-uudistuksen eteenpäin viemistä. Esittelemme kuntoutuksen tutkimus- ja selvitystoiminnan keskeisiä toimijoita sekä käynnissä olevia tutkimustietoa kokoavia prosesseja. Lisäksi mukana on joitakin esimerkkejä sote-uudistuksen tavoitteiden kannalta keskeisestä kuntoutuksen aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta ja muusta tiedosta.

Koosteessa ei pitäydytä tiukasti tieteellisessä tutkimuksessa, vaan mukana on myös erilaisia selvityksiä ja kehittämishankkeissa tuotettua tietoa. Tarkoituksemme on antaa aihepiiriin liittyvä yleiskuva esimerkkeineen. Kyseessä ei ole kattava esitys, vaan pikemminkin yleisluontoinen tietoisku, josta toivottavasti on hyötyä jatkotoimia suunniteltaessa.

Sote-uudistus on teemaltaan laaja. Aihepiireiltään rajatumpia, mutta sisällöllisesti kattavampia koonteja voidaan jatkossa tuottaa kansanedustajien käyttöön. Erillisestä sote-uudistukseen liittyvästä tai muusta päätöksenteon näkökulmasta ajankohtaisesta aiheesta voidaan koostaa kansanedustajille keskeisiä tutkimustuloksia kokoavia ja esitteleviä yhteenvetoja, mikäli näin halutaan.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali