Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

ADHD-oireisten lasten ja nuorten kohtaaminen joukkueurheilussa – ”Jalkapallo on ollut ihan parasta kuntoutusta”

Vuosiluku: 2019

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista tietoa, keskustelua tai koulutusta tarvitaan urheiluseurojen joukkueurheilutoimintaan, jotta toiminnassa voitaisiin kohdata ADHD-oireiset lapset ja nuoret. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten valmentajat ja urheiluseurat voivat tukea ADHD-oireisten lasten ja nuorten osallisuuden, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistumista. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena kehittämistyönä käyttäen teemahaastatteluita ja soveltaen kehittävän arvioinnin periaatteita. Kehittämistyö oli osa Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n ja Autismiyhdistys PAUT ry:n kolmevuotista Liito-hanketta. Tuloksista luotiin materiaali, jota oli tarkoituksena käyttää osana Liito-hankkeen laajempaa koulutusmateriaalia.

Lue lisää avaamalla koko materiaali.

Avaa materiaali