Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Henkilöstön uudelleensijoittaminen työelämän muutostilanteessa – case Helsingin kaupunki

Uudelleensijoituksista puhutaan tässä artikkelissa silloin, kun kaupunki turvaa vakituisten työntekijöidensä työsuhteita siirtämällä heitä uusiin tehtäviin organisaatiomuutosten tai terveydellisten seikkojen vuoksi. Terveydelliset tekijät ovat yleisin syy tehdä siirtoja, mutta myös toimintoja uudelleenjärjestelmään aiempaa enemmän.

Artikkelin tutkimusaineisto on kerätty Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen toimeksiannosta syksyllä 2009 osana Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta. Helsinki järjesti vuonna 2009 henkilöstökeskuksen toimenpitein yhteensä 56 vakinaista tai määräaikaista työpaikkaa sekä 28 työkokeilupaikkaa uudelleensijoitettaville henkilöille. Kaupunki tuki työolojen kehittämistä myös maksamalla virastoille määräaikaista, harkinnanvaraista palkkakompensaatiota tilanteissa, joissa henkilön työtehtäviä ja työympäristöä järjesteltiin vastaamaan paremmin henkilön työkykyä.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että uudelleensijoitustoiminnan menettelytapojen kehittämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Työntekijöiden näkökulmasta uudelleensijoitus onnistuu, kun prosessiin voi itse vaikuttaa ja prosessissa ”mukana olemiseen” kannustetaan ja motivoidaan. Työnantajankin näkökulmasta uudelleensijoitustoiminta voi olla lähivuosina entistä tärkeämpi henkilöstöhallinnollinen toiminto kun otetaan huomioon se, millaisia ovat tiedossa olevat työvoiman saatavuuden haasteet 2010-luvun Suomessa.

Koskela, S. Virtanen, P. 2010. Henkilöstön uudelleensijoittaminen työelämän muutostilanteessa – case Helsingin kaupunki. Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2010, s. 28-42.

Lue koko artikkeli »

Lehti on saatavissa Kuntoutusalan kirjasto ja tietopalvelusta »


Sisältö päivitetty 26.05.2017