Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Virkeyttä hoitoon tyypin 1 diabetesta sairastaville (alkaa 5.8.2024)


Kurssilla käydään läpi omahoitomotivaatiota lisäävää, uusinta ja käytännönläheistä tietoa diabeteksen hoidosta eli liikunnasta, jalkojenhoidosta, ravitsemuksesta, lääkityksestä ja verensokerin omaseurannasta. Tavoitteena on, että löydät itsellesi keinoja vahvistaa jaksamistasi ja hyvinvointiasi. Kurssilla saat myös vertaistukea muilta kurssilaisilta.

Kurssi on ryhmämuotoinen ja tarjoaa omahoidon tuen lisäksi mahdollisuuden virkistymiseen ja kokemusten vaihtoon muiden diabetesta sairastavien kanssa. Koska diabetes vaikuttaa läheistenkin elämään, myös he ovat lämpimästi tervetulleita mukaan - tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen auttaa elämään diabetesta sairastavan rinnalla. Jos kurssille osallistuva ei selviydy ilman apua päivittäisistä toimista, osallistumisen edellytyksenä on läheisen tai avustajan mukanaolo. Kurssiin sisältyy kolmen tunnin mittainen verkkotapaaminen (Teams) noin kuukausi kurssin päättymisen jälkeen.

Kurssiohjelmassa ovat mukana diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti, liikuntasuunnittelija ja jalkojenhoitaja.

Linkki kurssin sivuille

https://www.diabetes.fi/kurssit/tyypin_1_diabeetikoille/virkeytta_hoitoon_tyypin_1_diabeetikoille#d8dc67a6

Kurssipaikan tiedot
Pyynikintie 13 33230 Tampere +358 300308434 rosendahl@scandichotels.com