Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden keko-kuntoutus


Keko-kuntoutukseen osallistuvat työikäiset kehitysvammaiset henkilöt (osallistujat) sekä heidän ohjaajansa oppivat fyysisen aktiivisuuden, palautumisen, ravitsemuksen ja itsestä huolehtimisen vaikutuksista terveyteen sekä toimintakykyyn.

Kuntoutuksen päätavoitteena on, että osallistujien toimintakyky kohenee paremman terveyskäyttäytymisen myötä. Osatavoitteena on, että osallistujat tekevät terveytensä kannalta myönteisiä muutoksia liikkumis- ja ravitsemustottumuksissaan. Lisäksi tavoitteena on, että osallistujat oppivat huolehtimaan riittävästä palautumisesta sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan. Toisena osatavoitteena on, että kuntoutuksen myötä ohjaajien ja läheisten valmiudet kehittyvät ja he osaavat ohjata sekä tukea osallistujia terveyskäyttäytymisen muutoksissa.

Positiiviset vaikutukset ilmenevät osallistujien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistymisenä sekä kansansairauksien riskien vähenemisenä. Myönteiset muutokset edistävät osallistujien toimijuutta, omatoimisuutta ja jaksamista heidän päivittäisessä elämässään.

Keko-kuntoutus koostuu kolmesta pääkokonaisuudesta:
1. Neljän vuorokauden aloitusjakso Helsingissä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa keväällä.
2. Noin viiden kuukauden omaseurantajakso, jolloin kuntoutujat harjoittelevat kuntoutuksen teemojen mukaisia asioita omalla kotipaikkakunnallaan. Ohjaajat valmentautuvat Keko-ohjaajan tuella sekä järjestävät ryhmätapaamisia osallistujille omassa toimintaympäristössään.
3. Kolmen vuorokauden intensiivijakso osallistujien kotipaikkakunnalla syksyllä. Tällöin myös läheisillä ja muilla ohjaajilla on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen osittain.

Vuosittain kuntoutusta järjestetään viidelle ryhmälle. Kuntoutus toteutetaan vuorovaikutteisesti ja käytännönläheisesti keskustellen, kokeillen ja harjoitellen. Kuntoutuksen aikana osallistujat kiinnittävät huomiota liikunnalliseen aktiivisuuteensa askelmittarin avulla ja kokeilevat erilaisia liikuntamuotoja. He harjoittelevat myös ravintosuositusten mukaista ruokailua ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista käytännössä. Osallistujat saavat muutosta aktivoivaa materiaalia sekä palautetta omasta terveydestään (mm. BMI, verenpaine) ja toimintakyvystään (mm. kävelytesti). Lisäksi osallistujat laativat omat kuntoutustavoitteensa ja saavat palautetta niiden toteutumisesta. Kuntoutuksen toteutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä.

Ohjaajat saavat aloitus- ja omaseurantajaksolla valmennusta kehittääkseen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja omissa toimintaympäristöissään. Seurantajaksolla myös läheiset saavat tietoa kuntoutuksesta tukeakseen osallistujia heidän tavoitteissaan.

Linkki kurssin sivuille

https://www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/keko/ Huom. Haku päättynyt

Kurssipaikan tiedot
Aloitusjakso 23.03.–26.03.2020 asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa Helsingissä. Omaseurantajakson ryhmätapaamiset osallistujien omassa toimintaympäristössä. Omaseurantajakson jälkeen intensiivijakso 25.08.–27.08.2020 osallistujien kotipaikkakunnalla.