Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimuksen toteutus

Kuntoutumista ja kuntoutusta koskevaa tutkimusta toteutetaan eri tieteenaloilla ja toimialoilla niiden omista näkökulmista käsin. Sitä tehdään useilla ihmistieteen aloilla, kuten lääke-, sosiaali- ja terveys-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä, psykologiassa, logopediassa samoin kuin talous-, liikunta-, ja oikeustieteissä.Lisäksi fysioterapian, toimintaterapian ja ympäristösuunnittelun parissa tehdään kuntoutukseen liittyvää tutkimusta.

Kuntoutustiede taas on eri tieteenalojen teorioita ja lähestymistapoja yhdistävä tieteenala, jossa hyödynnetään erityisesti yhteiskunta-, käyttäytymis- ja terveystieteiden teorioita ja tietopohjaa.

Kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimus edellyttää usein monialaista tietotaitoa ja tutkimusmenetelmällistä monialaisuutta. Tutkimusyhteisöjen monialaisuus ja kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen vahvistavat tutkimuksellista osaamista ja sen lisääntymistä.  Useat julkiset ja yksityiset organisaatiot tukevat kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimusta.

 

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017