Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimuksen eri näkökulmia

Kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimusta voidaan jäsentää tutkimuksen pääasiallisen toiminta-alueen tai tavoitteen mukaisesti. Tällöin kohteena ovat terveyteen, hyvinvointiin tai toimintakykyyn liittyvät tekijät, työelämäosallisuuteen liittyvät tekijät tai sosiaaliseen osallisuuteen ja syrjäytymiskehitykseen liittyvät tekijät.

Tutkimusta voidaan luokitella myös tarkastelunäkökulman mukaan, jolloin kohteena voivat olla kuntoutustarpeet ja niiden tunnistaminen, kuntoutumisen ja kuntoutuksen menetelmät ja prosessit sekä niiden vaikuttavuus, kuntoutuksen toimintaympäristöt tai kuntoutumista ja kuntoutusta koskevat käsitteellis-teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Tutkimus voi sijoittua pääasiassa akateemisen perustutkimukseen piiriin tai olla käytäntölähtöistä suoraan sovellukseen tähtäävää. Kuntoutusta ja kuntoutumista voidaan lähestyä myös yksilötason, järjestelmätason tai yhteiskunta- ja politiikkatason näkökulmasta.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017