Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Tutkimus

Kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimus

Kuntoutuminen voidaan määritellä tavoitteelliseksi prosessiksi, jossa yksilön toimintakyky muuttuu hänen aktiivisen toimintansa tuloksena tavoiteltuun suuntaan kaikilla hänelle merkityksellisillä elämän alueilla.

Kuntoutus taas on osa kuntoutumisen prosessia ja käsittää ajallisesti ja määrällisesti määritellyn kuntoutustoimenpiteitä sisältävän jakson, jossa kuntoutuksen ammattilaiset tukevat yksilön kuntoutumista ja seuraavat asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kuntoutus sisältää tuen ja ohjauksen lisäksi usein erilaisia kuntoutumista tukevia yksilöllisiä kuntoutujaa ja hänen ympäristöään koskevia toimenpiteitä. Kuntoutus voi käynnistyä yksilön tai läheisen tai ammattilaisten tunnistamasta tarpeesta joko lääketieteellisillä kriteereillä mutta myös sosiaalisilla ja osallisuuteen sekä ympäristötekijöihin liittyvien tekijöiden kautta. Kuntoutuksen kohteena voi olla yksilön lisäksi myös hänen ympäristönsä. Kuntoutusjärjestelmä ja yhteiskunnan kehityskulut vaikuttavat osaltaan kuntoutuksen toteutukseen.

Vastaavasti kuntoutumista ja kuntoutusta koskevaa tutkimusta on mahdollista jäsentää monesta eri näkökulmasta ja se on monitieteellistä. Tässä osiossa kuvataan monialaista ja tutkimuskohteen ja tavoitteen mukaan joustavasti eri menetelmiä soveltavaa kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimusta. Soveltavan tutkimuksen esittelyn yhteydessä tutkimuskohteita kuvataan yksityiskohtaisemmin.

 

1.       Tutkimuksen eri näkökulmia

2.       Perustutkimus

3.       Soveltava eli käytäntölähtöinen tutkimus

a.      Yksilö kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimuksen kohteena

b.      Kuntoutusjärjestelmä tutkimuksen kohteena

c.       Kuntoutumisen ja kuntoutuksen tutkimuksen yhteiskunnalliset ja poliittiset tasot

4.       Tutkimuksen toteutus

 


Sisältö päivitetty 29.08.2016