Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lisätietoa tutkimustietokannasta

Kuntoutuksen tutkimus- ja hanketietokanta sisältää Suomessa tuotettua tietoa kuntoutuksesta. Tietokantaan kootaan tutkimuksia, hankkeita, julkaisuja, artikkeleita ja esitelmiä.

Tietoja kerätään lukuisista eri lähteistä, ja tietokantaan viedään vuosittain n. 300-400 uutta viitettä. Tutkimus- ja hanketietokantaa päivitetään viikoittain. Uutuuksia voi seurata tietokannan uutuusluettelon kautta.

Tietokantaan tallennetaan tutkimusten, hankkeiden ja julkaisujen perustiedot sekä linkki julkaisun kokotekstiin. Tietoja voi hakea mm. julkaisun tai hankkeen tekijän, nimen, aiheen, ajan tai organisaation mukaan.

Julkaisut ja esitelmät

Kuntoutuksen tutkimus- ja hanketietokanta sisältää julkaisuja vuodesta 2005 alkaen. Mukana on monialaisesti julkaisuja kuntoutukseen liittyen. Lisäksi tietokannassa on kuntoutusaiheisia artikkeleita kotimaisista lehdistä. Vuodesta 2014 alkaen tietokantaan on viety vain elektroniset julkaisut.

Opinnäytetöistä mukana ovat väitöskirjat. Vuosina 2005-2013 tietokantaan on viety myös pro gradu -tutkielmia, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä ja lisensiaatintöitä. Vuodesta 2014 alkaen ne löytyvät parhaiten yliopistojen yhteistietokanta Melindasta ja ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistosta.

Valinnassa käytetään seuraavia asiasanoja: kuntoutus, toimintakyky, empowerment, apuvälineet, syrjäytymisvaara, aktivointi, työkyky, työkyvyttömyys, sopeutumisvalmennus, työvalmennus, vammaiset, vajaakuntoiset, kroonikot ja itsenäinen selviytyminen.

Julkaisuja kerätään mm. seuraavista lähteistä:

• organisaatiot, jotka tuottavat kuntoutukseen liittyviä julkaisuja
• kotimaiset kuntoutukseen liittyvät tieteelliset lehdet
MELINDA Yliopistokirjastojen yhteistietokanta
MEDIC Kotimainen terveystieteellinen tietokanta
Helda-, Julkari– ja Valto-julkaisuarkistot
• Mediaseuranta ja sosiaalisen median kanavat

Kuntoutuksen tutkimus- ja hanketietokannan sisältämät esitelmät ovat pääosin Valtakunnallisten kuntoutuspäivien, Kuntoutuksen tutkimusseminaarin (Kuntoutussymposium), Ammatillisen kuntoutuksen päivien ja Kuntoutusakatemian esitelmiä.

Hankkeet

Hankkeita on kerätty systemaattisesti vuodesta 2011, joten tietokannasta löytyy melko kattavasti vuonna 2011  ja sen jälkeen alkaneiden kuntoutusta tutkivien ja kehittävien hankkeiden tiedot. Hanketiedot esitetään Kuntoutusportin tutkimustietokannassa pääosin siinä muodossa, kun ne ovat hankkeen alkaessa tai tallennuspäivänä. Päivitettyjä tietoja yksittäisestä hankkeesta voi hakea kunkin organisaation omasta hankerekisteristä tai hankesivuilta.

Hankkeiden valinnassa käytetään samoja asiasanoja kuin julkaisujen ja esitelmien valinnassa. Hanketietoja kerätään mm. seuraavista lähteistä: julkishallinto ja vakuutusala, järjestöt, kuntoutuslaitokset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

 


Sisältö päivitetty 14.06.2016