Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Vieras ja oma kynä

Vieras ja oma kynä - 14.2.2018

Aivojumppa oppimisen apuvälineenä

Mihin projekti perustui? Koululaisen hyvinvoinnin kokonaisuus koostuu useista eri osa-alueista, mutta koulu ja oppiminen vaikuttavat siihen voimakkaasti. Koulumaailman ja oppilaiden hyvinvoinnin muutokset asettavat uudenlaisia haasteita perusopetuksen henkilöstölle sekä heidän kanssaan yhteistyössä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Erilaiset oppimisvaikeudet ovat erityisopetustilastojen perusteella lisääntyneet, joka kuudes Suomen peruskoululaisista oli syksyllä 2016 tehostetun tai erityisen tuen piirissä (Erityisopetus […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 31.1.2018

STEA kutsuu järjestötoimijat mukaan linjaamaan lähivuosien toimintaansa

Kuntoutusverkosto KUVE aloitti neljännen toimintavuotensa tammikuussa juhlallisesti Säätytalolla. Järjestyksessään 12. verkoston kokous pidettiin noin 40 verkostojäsenen voimin. Verkostokokous käsitteli kuluvan vuoden toiminta- ja vaikuttamissuunnitelmaa sekä keskusteli viime syksynä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtajana aloittaneen Kristiina Hannulan kanssa. STEA jatkaa RAY:n viitoittamalla tiellä Hannula kertoi, että avustuskeskuksessa ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä uuteen organisaatioon. STEAn ydintehtävät tulevat […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 26.1.2018

Pudasjärven Mieli-hankkeessa kototutetaan kohtaamisella: pienillä toiveilla suuri merkitys?

Pudasjärvellä sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittamassa Mieli-hankkeessa olemme kuntapaikan saaneiden täysi-ikäisten maahanmuuttajien kohtaamisissa havainneet muutamia pieniä asioita, joilla voi meidän kaikkien kannalta olla suuri merkitys kotoutumisen ja kuntoutustarpeen näkökulmista katsottuna. Mitä nuo pienet, kotoutumista edistävät toiveet sitten ovat? Monen maahanmuuttajan ensimmäisenä suurena toiveena on kantasuomalaisten kohtaaminen. Tämä toive kumpuaa maahanmuuttajien itsensä sanallistamana halusta oppia […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä, Uutiset - 28.8.2017

Blogi: Turvataan oikeus kuntoutumiseen – yhdenvertaisesti

Sote- ja maakuntauudistuksessa on mahdollisuus korjata kuntoutumisen valuviat. Oikeus kuntoutumiseen tulisi olla kaikilla, onpa taustalla sitten pitkään jatkunut työttömyys, vammaisuus, vakava sairaus tai mielenterveyden ongelmat. Sote- ja kuntoutusuudistuksissa voimme parantaa järjestelmän valuvikoja ja korjata erityisesti sen epätasa-arvoisuutta. Näin säästämme yhteiskunnan varoja, työllisyysaste nousee ja inhimillinen kärsimys vähenee.   Tehdään kuntoutuksesta tasa-arvoisempaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on tutkimusten […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 21.6.2017

Muutoksessa-blogi: Järjestöjen toimintaedellytykset monipuolistuvat sote- ja maakuntauudistuksessa

Kansalaisyhteiskunnan toiminta moninaisuudessaan ja rikkaudessaan on erottamaton osa suomalaista yhteiskuntaa. Olisi vaikea kuvitella Suomea ilman järjestöjä, jotka luovat maahamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta, auttamistoimintaa, erikoistunutta asiantuntemusta, kehittämistyötä ja palveluja. Järjestöillä on korvaamaton asema niin moniäänisenä kansalaisyhteiskunnan äänenä kuin palvelujen tuottajanakin. Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu siitä olettamuksesta, että näin on myös jatkossa. Kesäkuun 20. päivä järjestettiin seminaari, […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 20.6.2017

Uusi menetelmämme aikuisten oppimisen ja mielenterveyden ongelmien seulontaan osoittautunut toimivaksi

Nuorten aikuisten oppimisvaikeudet ja mielenterveyden ongelmat voivat pitkään jatkuvina syrjäyttää nuoren koulutuksesta ja työelämästä. Peruskoulun jälkeen oppimisvaikeuksien arviointia ja kuntoutusta on saatavilla niukasti, vaikka tuen tarve voi korostua työelämässä. Kuntoutuspäivillä 9.6.17 pohdittiin, kuinka tukea nuoria aikuisia em. ongelmissa. Tilaisuudessa esiteltiin uusi menetelmä, jonka toivotaan osaltaan helpottavan oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien tunnistamista ja puheeksiottoa.   Kuntoutussäätiön NUTTU-hankkeessa […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 7.6.2017

Piilotyö, itsetunto ja keikkailusta kokoaikatyöhön – tämän päivän työllisyyden haasteet vielä osin tunnistamatta

Työllisyys on herättänyt viime aikoina vilkasta keskustelua. Kuntoutussäätiön ja Opteamin Työ Elämään -kilpailussa haluttiin kysyä käytännöntoimijoilta, pienyrittäjiltä, kehittäjiltä ja työnhakijoilta työllisyyshaasteista ja ratkaisuista. Saimme kymmeniä hyviä vastauksia ja haluamme nyt nostaa arjen asiantuntijoiden äänen kuuluviin kertaamalla vastauksissa esiin nousseita haasteita. Työnhaku on muuttunut Työnhaku on muuttunut viime vuosien aikana niin rajusti, että työelämässä olevien on […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 24.4.2017

Blogi: Kahden kaistan kuntoutus

Työssä olevien kuntoutus toimii monelta osin kohtalaisesti. Varsinkin tapaturma- ja vakuutusjärjestelmissä kuntoutus on tehokasta ja nopeaa. Työttömillä kuntoutus sen sijaan sakkaa pahasti. Työttömien palvelut ovat pirstaloituneet ja kuntoutukseen ohjautuminen on sattumanvaraista. Osa palveluista on vaikuttavuudeltaan luvattoman heikkoja. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa 4-6 prosenttia asiakkaista saa työtä kuntouttavan jakson jälkeen. On vaikeaa nähdä tällaista toimintaa perusteltuna, mikäli […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 20.2.2017

Blogi: 18 kuntoutusjärjestelmää ja oikeus kuntoutumiseen

Kuntoutuksesta säädetään nykyisin 26:ssa erillislaissa. Kuntoutuksen isoimmat järjestäjät ovat kunnat. Työeläkeyhtiöillä, Kelalla sekä vakuutus- ja tapaturmayhtiöillä on niin ikään iso rooli kuntoutuksen järjestäjinä, rahoittajina ja tilaajina. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä uudistuu 2019 alkaen perustavanlaatuisesti. Kunnat eivät enää ole sote-palveluiden – kuten eivät myöskään kuntoutuksen – järjestäjiä. Maakunnat ottavat sote-palvelut kontolleen yleisvastikkeellisuuden periaatteella. Tämä tarkoittaa, ettei rahaa […]

Lue lisää

Vieras ja oma kynä - 20.2.2017

Tule tekemään opinnäytetyösi yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa

Kuntoutussäätiön Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa gradun, opinnäytetyön ja väitöskirjan tekijöille mahdollisuuden tehdä työtään yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Kuntoutuksen Akatemia tarjoaa työskentelytilat, opastusta työn tekemisessä ja erinomaisen mahdollisuuden nähdä millaista työ on Kuntoutussäätiön kaltaisessa käytännönläheisessä tutkimuslaitoksessa. Akatemiaan valitut ovat osa Kuntoutussäätiön Living Lab-yhteisöä ja hakijan työn tuleekin olla teemallisesti linjassa Kuntoutussäätiön strategian kanssa. Opinnäytetyösi aihe voi liittyä […]

Lue lisää