Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Työn tulevaisuus – millaisia karttoja ja kompasseja asiantuntijat meille tarjoavat?

10.09.2010 - 11.09.2010 | Ravintola Pääpostin auditorio, Mannerheiminaukio1 C, Helsinki


Työn tulevaisuus – millaisia karttoja ja kompasseja asiantuntijat meille tarjoavat?

Työterveyslaitoksella on kartoitettu Työsuojelurahaston tukemana usean vuoden aikana suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä työelämän keskeisistä muutostrendeistä sekä niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joiden voidaan olettaa nousevan eteemme lähivuosikymmeninä.

Löytyykö työstä koherenssia? -hankkeessa pyrittiin selvittämään erityisesti sitä, missä määrin meneillään olevat muutokset ovat ymmärrettävissä, koetaanko niiden olevan jollakin tavoin hallittavissa ja onko niitä mahdollista kokea mielekkäiksi.

Delfoi-prosessin kuluessa nousi esiin vahvistuvana näkemys siitä, että työelämän modernisaatiokehitys on etenemässä monissa suhteissa uudenlaiseen taitepisteeseen. Tämän vuoksi seuraavat sukupolvet eivät välttämättä enää usko sijoittuvansa työelämässä nykyisiä parempaan asemaan. Muutosten hallinnan kannalta keskeiseksi haasteeksi nousee olemassa olevien työn tekemisen tapojen sovittaminen kestävän kehityksen vaatimuksiin. Kyse ei ole tällöin vain ympäristöhaittojen vähentämisestä, vaan myös toimintojen taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimusten huomioonottamisesta.

Edessä olevien haasteiden mittakaavasta huolimatta suurin osa tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista luotti työelämäkehityksen ’suomalaisen mallin’ kykyyn selvitä niistä tulevaisuudessakin.

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa tiimipäällikkö Antti Kasvio ja tutkija Timo Räikkönen kertovat tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta ja päätuloksista sekä julkistavat hankkeessa valmistuneen Kohti kestävää työelämää -nimisen julkaisun. Julkaisu toimii samalla keskeisenä työvälineenä Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston yhteistyönä käynnistyneessä uudessa kestävän työn edellytyksiä erittelevässä tutkimushankkeessa.

Työsuojelurahasto julkistaa aiheesta 10.9.2010 TSR-kanavalla
www.tsr.fi/TSR-kanava Sanomatalo Auringon tuottamat multimedia- ja
radio-ohjelmat, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Ilmoittautuminen:
Turvallisuussyistä voimme ottaa tapaamiseen enintään 75 osallistujaa. Tapaamisten suosion vuoksi varmistat osallistumisesi ilmoittautumalla etukäteen keskiviikkoon 8.9.2010 mennessä osoitteessa http://www.tsr.fi/tulevaisuus
tai toimistosihteeri Pauliina Elgbackalle, (09) 6803 3311.

Lisätietoja:
tiimipäällikkö Antti Kasvio, Työterveyslaitos, antti.kasvio(at)ttl.fi, 030 474 2510, 040 555 1362

Tutkimukset:
Löytyykö työstä koherenssia? – Argumentoiva Delfoi-tutkimus työelämän muutosvoimista ja kontingensseista, www.tsr.fi > Hae numerolla 107241.
Kestävän työn kehittäminen Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella, www.tsr.fi > Hae numerolla 110158.

Lisätietoja:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016