Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Toimintakyvyn biopsykososiaalinen arvioiminen, BPS-ICF-malli

31.08.2010 - 01.09.2010 | Kuntoutuskeskus Petrea, Peltolantie 3, Turku


Vuoden 2009 kevät- sekä syyskaudella PETREA järjesti toimintakyvyn biopsykososiaalisen arvioimisen kolmi-päiväisen koulutusohjelman ensimmäisen päivän opetustilaisuudet. Ensimmäisen opetuspäivän lukujärjestys koostui WHO:n toimintakykyluokituksen (ICF) sisällön ja rakenteen opiskelusta sekä tutustumisesta ICF:n tarjoamien toimintakykykäsiteiden kvantitatiiviseen arvioimiseen ns. biopsykososiaalisen lähestymistavan periaatteita noudattaen.

Koulutusohjelman toisena opetuspäivänä edetään teoreettisen opiskelun tasolta lähemmäs käytäntöä toimintakykytiedon keräämisen, kirjaamisen ja toimintakykyprofiilin muodostamisen tekniikoissa

Opetuspäivä 2: Toimintakykykäsitteiden linkittäminen ICF-kuvauskohteisiin moniammatillisen ja monialaisen toimintakykyprofiilin tuottamisessa

Kouluttajat: Seija Talo FT, Ulla Rytökoski LT, Anneli Hämäläinen VM
Ohjelma 2.b (Kuntoutuskeskus Petrea 31.08.2010): Linkitysharjoituksia

11:30 – 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

12:00 – 12:45 Linkitystyövaiheiden kertausta
Seija Talo

12:45 – 13:30 Linkitysharjoitus 1: Euro-QOLin toimintakykykäsitteet BPS-ICF koordinaatistoon
Seija Talo, Ulla Rytökoski, Anneli Hämäläinen

13:30 – 14:15 Linkitysharjoitus 2: Ville, tapauskertomuksen toimintakykykäsitteet BPS-ICF-koordinaatistoon
Seija Talo, Ulla Rytökoski, Anneli Hämäläinen

KAHVI

14:45 – 16:30 Linkitysharjoitus 3: WHO-QOL toimintakykykäsitteet BPS-ICF-koordinaatistoon
Seija Talo, Ulla Rytökoski, Anneli Hämäläinen
Lopetus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016