Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Terveen iän avaimet – Koulutusta järjestöjen työntekijöille

01.03.2012 - 02.03.2012 | Key, Helsinki


Kuntoutuksen edistämisyhdistys KEY järjestää vuoden 2012 aikana (1.3.2012-6.11.2012) pääkaupunkiseudun järjestöjen työntekijöille suunnatun 10 päivän koulutuksen Terveen iän avaimet. Koulutuksen päämääränä on edistää iäkkäiden henkilöiden terveyttä ja toimintakykyä.

Koulutuksen tavoitteena on
• vahvistaa palveluja tuottavien järjestöjen työntekijöiden osaamista terveyden edistämisessä ammatillisella tasolla
• tukea työntekijöitä tuottamaan järjestöjen vapaaehtoisille vertaisohjaajille soveltuvaa tukimateriaalia ja koulutusta
• vahvistaa järjestöjen välistä yhteistyötä

Koulutuskokonaisuuden pituus on 10 päivää ja se sisältää ajankohtaista tietoa iäkkään henkilön terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sisällöistä ja menetelmistä. KEY:n tuki jatkuu myös varsinaisen koulutuksen jälkeen. Hinta 250€ sisältää materiaalin ja kahvit.

Koulutus toteutetaan monialaisena yhteistyönä ja sen painopisteinä ovat tiettyjen terveyttä uhkaavien riskitekijöiden varhainen havaitseminen ja niihin vaikuttaminen:

• tapaturmat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
• päihteet (Sininauhaliitto)
• ravitsemus ja sydänterveys (Helsingin sydänpiiri)
• hengitysterveys ja savuttomuus (Hengitysliitto)
• muistiterveys (Alzheimer-yhdistys)
• mielen hyvinvointi (Suomen Mielenterveysseura)
• terveysliikunta (Ikäinstituutti)
• terveyden edistämisen mallien käytäntöön vieminen (Eläkeliitto)
• tiedon hankkiminen, Internet-osaaminen, jatkosuunnitelmat (KEY)

Kysy lisää ja/tai ilmoittaudu 15.2.2012 mennessä, pirkko.sassi@keynet.fi
050 322 9872, PL 40 (Oltermannintie 8), 00621 Helsinki

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016