Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sairauspoissaolojen hallinta

24.03.2010 - 25.03.2010 | Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki


Ota käyttöön tehokkaat menetelmät sairauspoissaolojen hallinnassa.Alustajat ovat seminaarin aihepiirin eturivin asiantuntijoita sekä edustavat eri toimialoja ja näkökulmia. Koulutustilaisuus hyödyntää myös osallistujien kokemuksia.

Tilaisuus on tarkoitettu sekä yksityisen sektorin että
kuntien ja valtionhallinnon johdolle, HR-ammattilaisille, lähiesimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Osallistumisesta on hyötyä myös työterveyshuollon työntekijöille ja vakuutusjärjestelmässä tai työikäisten kuntoutuksen parissa työskenteleville.

OHJELMA:

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutustilaisuuden avaus: Miksi sairauspoissaolojen
hallinta on tärkeää – ja kuka siitä hyötyy
– päivän ohjelma ja tavoitteet
– osallistujien odotukset
Toimitusjohtaja Risto Suominen, HR Practices

9.15 Mitkä ovat tutkitusti 11 tehokkainta menetelmää hallita
sairauspoissaoloja
– seurannan organisointi, varhaisen puuttumisen mallit ja työkykykeskustelulomakkeet
– terveystarkastusten prosessimalli
– muista keinoista
– vastuuhenkilöt ja työnjako
Risto Suominen

10.15 Kahvitauko

10.30 Harjoitus: Mitkä keinot ovat hyväksyttäviä,
mitkä eivät? Haasteet?

10.45 Harjoituksen purku

11.15 Hyvät tulokset eivät ole sattumaa
– ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”
– Kuusakoski Oy:n tapa johtaa
– pelisäännöt, todistusten kulku
– ristiriitatilanteiden hallinta –prosessi
– mitä teemme seuraavaksi
Henkilöstöjohtaja Ari Rajamäki, Kuusakoski Oy

12.15 Lounas

13.00 Keinoja sairauspoissaolojen hallintaan
– Yhdessä Työkuntoon –toimintamalli työkyvyn tukemiseen
ja sairauspoissaoloihin
– hälytysrajat ja esimiesten rooli
– hyväksi koettuja toimintamalleja ja työkaluja
– kokemuksia
Kunnankamreeri Tuomo Huuskonen, Tammelan kunta

14.00 Kahvitauko

14.30 Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
– mitä voimme tehdä erityisesti mielenterveys- ja tule-
sairauksien ehkäisemiseksi
– varhainen työkykyongelmien havaitseminen ja toiminta
pitkittyneissä poissaoloissa
– aina ei ole kyse sairauslomasta
– työntekijän tieto- ja yksityisyydensuoja
Työterveyslääkäri Merja Pitkänen, Terveystalo Helsinki

15.30 Yhteenveto ja loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

KOULUTTAJAT:
Toimitusjohtaja Risto Suominen, HR Practices
Henkilöstöjohtaja Ari Rajamäki, Kuusakoski Oy
Kunnankamreeri Tuomo Huuskonen, Tammelan kunta
Työterveyslääkäri Merja Pitkänen, Terveystalo Helsinki

HINTA:
590 euroa/hlö + alv 22 %. Sisältää materiaalin, tarjoilun sekä Markku Seurin ja Risto Suomisen uutuuskirjan Työpaikan sairauspoissaolojen hallinta. (arvo 62 eur). Osallistujat samasta organisaatiosta: 2 hlöä tai enemmän 490 euroa/henkilö.

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016