Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Sairaanhoitajapäivät 2010

11.03.2010 - 13.03.2010 | Helsingin messukeskus


TORSTAI 11.3.2010

Avajaiset 9:30-11:00 Amfi-Sali
Sairaanhoitajapäivät avaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Katriina Laaksonen ja valtiovallan tervehdyksen tuo peruspalveluministeri Paula Risikko. Avajaisissa luovutetaan vuosittainen Ihmisen parhaaksi -palkinto.

Työhyvinvointi ja työn imu
12:30-14:30 Amfi-sali
Työhyvinvoinnin monet kasvot, Sanna Mäkipää, TtM, kouluttaja.
Muut luennoitsijat ilmoitetaan myöhemmin.

Potilasturvallisuus hallintaan
15:30-17:30 Amfi-sali
Turvallisuuden hallinnan keinoja, tiimityö ja kommunikaatio. Oppeja ilmailulta terveydenhuollolle, Arto Helovuo, lentokapteeni
Tarkistuslistojen käyttö hoitotyössä potilasturvallisuuden varmistamisessa, Karolina Peltomaa, sairaanhoitaja, TtM

Johtamisella vetovoimaa terveydenhuoltoon
12:30-14:30 Mannerheim-sali
Hoitotyön toimintaohjelma, Marjukka Vallimies-Patomäki, TtT, neuvotteleva virkamies
Tiedolla johtaminen, Tuula Kivinen, FT
Osallistava johtaminen, Hannele Laaksonen, HTT, palvelualuejohtaja
Vetovoimainen terveyttä edistävä terveydenhuolto, Jari Saarinen, TtM, LT, EL

Edistetäänkö terveydenhuollossa terveyttä?
15:30-17:30 Mannerheim-sali
Terveyden edistäminen hoitotyön toimintaohjelmassa, Marjaana Pelkonen, THT, dosentti
Vaikuttavat lapsiperheiden terveyttä edistävät toimintakäytännöt, Nina Halme, erikoistutkija
IBD- potilaan ohjaus terveyden edistämisen näkökulmasta sairaanhoitajan vastaanotolla, Marika Huovinen, sairaanhoitaja Ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa moniammatillisesti, Marja Kuusela, osastohoitaja

Toimintamalleilla joustavuutta perusterveydenhuoltoon
12:30-14:30 Nousiainen-sali
Toimivan terveyskeskus, Kaarina Wilskman, TtM
Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitomalli, Anna-Mari Leppäkoski, terveydenhoitaja
Vastaanottotoiminnalla asiakaslähtöistä terveyspalvelua, Eija Peltonen, TtT
Tilasuunnittelun merkitys hoitamisen ympäristöön, Helinä Kotilainen, yliarkkitehti
Call center -toiminta: Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, Pirjo Syväoja, vastaava hoitaja, kehittämispäällikkö

Ajankohtaista lääkehoidosta
15:30-17:30 Nousiainen-sali
Terveysportin Lääketietokannat tehokäyttöön, Hannu Koski, markkinointipäällikkö
D-vitamiinin merkitys terveydelle, Ilari Paakkari, professori
Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen lääkekortin ja potilaan asiantuntijuuden avulla,
Marina Kinnunen, potilasturvallisuuskoordinaattori
Lääkehoidon turvallisuus, Kaija Saranto, professori

Neurologinen hoitotyö
12:30-14:30 Snellman-sali
Akuuttivaihe AVH-potilaan hoitotyössä, Johanna Martin, neurologisen hoitotyön kliininen asiantuntija
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus, Vuokko Hiltunen, sairaanhoitaja
Mentorointi neurotehohoitajan työn tukena, Tiia Saastamoinen, sairaanhoitaja
Neurologisen potilaan ohjaus ja tukeminen elämänkulussa, Aino Mäkitalo, sairaanhoitaja

Vuorovaikutus mielenterveystyössä
15:30-17:30 Snellman-sali
Vuorovaikutusta tukevat tekijät mielenterveyshoitotyössä, Maritta Välimäki, professori
Potilasopetus vuorovaikutuksen avaajana, Heli Hätönen, TtM
Hoitajan rooli ja vuorovaikutuksen haasteet masentuneille nuorille suunnatussa Internet- perustaisessa potilasopetusmallissa, Marjo Kurki, TtM
Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus suunnitelmallisesti toteutetuissa potilasopetustilanteissa, Marita Koivunen, TtT, kehittämisylihoitaja

Miksi kirjaamisen yhtenäisyys kannattaa?
12:30-14:30 Pohjala-sali
Miksi kirjaamisen yhtenäisyys kannattaa? Kaija Saranto, professori
Yhtenäinen tieto käytännön hoitotyön apuna, Taina Jokinen, tietohuollon asiantuntija
Yhteistyö työelämän ja koulutuksen välillä, Helena Ikonen, TtM
Sähköinen kirjaaminen hoitotyön kehittämisen tukena, Kristiina Junttila, TtT, kehittämispäällikkö

Kirjaamisen merkitys hoitotyössä
15:30-17:30 Pohjala-sali
Mitä kieli kertoo hoitamisesta? Marsa Luukkonen, kielitieteilijä
Tarpeen tunnistamisesta diagnosointiin, Heljä Lundgren-Laine, TtM, suunnittelija
Hoitotyön kirjaamismallin arviointi, Kaarina Tanttu, HTT
Miten tästä eteenpäin? Anne Kallio, kehittämispäällikkö
Loppukeskustelu ja yhteenveto, Anneli Ensio, tutkimusjohtaja

Päivitä tietojasi kliinisestä hoitotyöstä
12:30-14:30 Falcken-sali
Ajankohtaista diabeteksesta, Sari Koski, TtM, laatuasiantuntija
Elottomuutta ennakoivat elintoimintahäiriöt kuinka toimin? Tuomas Ilkka, sairaanhoitaja
Rokotusosaamista vahvistavat ja heikentävät tekijät, Anne Nikula, TtM

Lasten hoitotyö
15:30-17:30 Falcken-sali
Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä, Sirpa Tuomi, TtT
Leikki lasten hoitotyön keinona, Johanna Olli, TtM
Hoitotyön kliininen ohjausinterventio nielurisaleikkaukseen tulevan lapsen paasto, Seija Klemetti, TtM
Vanhempien tukeminen lapsen kuoleman jälkeen, Anna Liisa Aho, TtM

Tuliko tehtyä gradu- älä hautaa sitä, kirjoita artikkeli!
12:30-14:30 Hagan-sali
Millaiset gradut ja opinnäytetyöt kiinnostavat Sairaanhoitaja-lehteä ja miksi kannattaa kirjoittaa? Eva Agge, Sairaanhoitaja-lehden päätoimittaja
Esimerkkigradu suurennuslasin alla mitkä olivatkaan tulokset? Niina Eklöf, TtM
Vaihe vaiheelta miten gradun pohjalta syntyy artikkeli? Eva Agge ja Niina Eklöf

Hyötyä verkosta
15:30-17:30 Hagan-sali
Oman osaamisen dokumentointi, Teija Korhonen, TtM
Ovid Nursing Database, Anneli Hämäläinen, tuotepäällikkö
Hoidokki- hoitotieteellinen asiasanasto nyt sähköisenä! Eila Pekkala, TtL

PERJANTAI 12.3.2010

Aamunavaus 8:15-8:45 Mannerheim-sali
Hartaushetken pitää Katja-Maaria Kaskinen, kirjailija, teologian opiskelija

Yhteiskunnallinen paneelikeskustelu ikääntyneen hyvästä kohtelusta. Oikeuttavatko niukat resurssit huonoon kohteluun? Maksaako hyvä kohtelu enemmän kuin huono? Miten ikääntyneitä hoidetaan tämän päivän Suomessa?
9:00-11:00 Amfi-salissa keskustelijoina mm.
Päivi Voutilainen, kehittämispäällikkö, dosentti, TtT, Sosiaali- ja terveysministeriö
Hannu Lauerma, vastaava ylilääkäri, tutkimusprofessori, THL
Juhani Lehto, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

Gerontologinen hoitotyö
12:00-14:00 Amfi-sali
Lyhytaikainen laitoshoito vanhuksen kotihoidon tukena, Sirpa Salin, TtT Muut luennoitsijat ilmoitetaan myöhemmin.

Potilasturvallisuus: mitä opimme haittatapahtumista?
9:00-11:00 Mannerheim-sali
Kun potilaan hoidossa alkaa kaikki mennä pieleen? Potilaalle tapahtunut vakava haitta sairaanhoitajan näkökulmasta, Marina Kinnunen, potilasturvallisuuskoordinaattori Helena Mönttinen, ylitarkastaja Reima Palonen, korvauspäällikkö

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus
12.00-14:00 Mannerheim-sali
Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden säännökset Suomessa, Marjukka Vallimies-Patomäki, TtT, neuvotteleva virkamies
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä koulutus, Leena Liimatainen, TtT, koulutuspäällikkö
Medical Product Prescribing in Ireland, Elizabeth Adams, Director of Nursing and Midwifery

Sairaanhoitajakoulutuksen yhteiskunnalliset haasteet
9:00-11:00 Nousiainen-sali
Sairaanhoitajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa, Elina Eriksson, THT, dosentti, johtaja
Hoitotyön opettajan yhteiskunnallinen vastuu, Henna Nieminen, TtM
Hoitotyön opettaja ja – johtaja yhteistyökumppaneina, Leena Salminen, TtT, lehtori
Liittyvä Voima – esimerkki kumppanuuden uudenlaisesta kehittämisestä ammattikorkeakoulun ja työelämän välille, Arja Häggman-Laitila, TtT, kehityspäällikkö

Opetuksen kehittäminen ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä
12:00-14:00 Nousiainen-sali
CLES- arviointimittari, Mikko Saarikoski, TtT, yliopettaja
CLES- arviointimittari käytännössä, Riitta Meretoja, TtT, kehittämispäällikkö
Klinikkaopettajamalli, Salla Seppänen, TtT, koulutusjohtaja
Erilaisen opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen hoitotyön harjoittelussa, Hannu Lampi, TtT, yliopettaja

Kardiologinen hoitotyö
8:30-10:30 Snellman-sali
Sydämen vajaatoiminnan laitehoidot ja potilaan ohjaus, Outi Surakka, sairaanhoitaja, terapiaspesialisti
Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjaus, Leila Partanen, sydämen vajaatoimintahoitaja
Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidon, ohjauksen ja seurannan toimintamalli, Sirkka Ekola, TtM

Reumasairauksien hoito
12:00-14:00 Snellman-sali
Reumasairaudet ja niiden hoito, Tuulikki Sokka, dosentti, LT
Reumapotilaan hoitoketju, Leena Silvennoinen-Nuora, HL, KM, sosionomi
Reumahoitajan työn uusia haasteita, Eeva Tuomenoksa, reumahoitaja
Nivelreumapotilaan oireiden hallinnantunne ja sen vahvistamien ohjauksen avulla, Paula Mäkeläinen, TtT, yliopettaja

Sairaus ja seksuaalisuus
8:30-10:30 Pohjala-sali
Verkostot ja toimintaohjelma tukemassa sairaanhoitajaa seksuaaliohjauksessa ja -neuvonnassa, Maija Ritamo, yksikön päällikkö, seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö
Seksuaalisuus ja sairaus, Leena Rosenberg-Ryhänen, toiminnanjohtaja
Seksuaalisuus ja hoitotyö, Katri Ryttyläinen, yliopettaja
Seksuaalisuus- teeman integrointi syöpäpotilaan hoitoprosessiin, Katja Hautamäki-Lamminen, ylihoitaja

Työyhteisö sairaanhoitajan voimavarana
12:00-14:00 Pohjala-sali
Työnohjaus muutoksen moottorina, Tiina Punkanen, toiminnanjohtaja
Sairaanhoitajien oikeudet – ammatin perusta, Mari Kangasniemi, TtT
Työpaikkakiusaamisen 0-toleranssi, Raija Tuovinen, kätilö/terveydenhoitaja, TtK
Harjoittelijasta asiantuntijaksi perehdytyksen avulla, Kirsi Lindfors, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija

Turvataanko asiakkaalle paras mahdollinen hoito?
8:30-10:30 Falcken-sali
Näyttöön perustuvan hoitotyön malli, Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja
Hoitotyön suositus ja sen käyttöönotto, Anne Korhonen, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija
Asiantuntijamalli näyttöön perustuvassa hoitotyössä, Anne Korhonen, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija

Välineitä hyvän hoidon toteutukseen
12:00-14:00 Falcken-sali
Kirjalliset potilasohjeet päivystyspoliklinikalla, Mari Salminen-Tuomaala, TtM, lehtori
HIV-testaus, neuvonta ja ohjaus – uusimmat suositukset ja hyvät käytännöt, Katri Tuomainen, terveydenhoitaja
Keuhkoahtaumapotilas selviää avullasi, Leena Patala-Pudas, TtM
Rintasyöpäpotilaan ohjaus – hoitopolkukuvaukset ohjauksen välineenä, Anne Ryhänen, TtM, ylihoitaja

Päivitä tietojasi kliinisestä hoitotyöstä
8:30-10:30 Hagan-sali
Tekonivelpotilaan ohjaus tutuksi! Saara Paukkeri, sairaanhoitaja
Matalaenergisen murtuman sekundaaripreventio, Marjut Hämäläinen, sairaanhoitaja
Tulppa – avokuntoutusryhmät valtimotautipotilaille, Anne Mäkinen, sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Perustietoa päihteistä, Tanja Hirschovits, sairaanhoitaja, YTM

Päivitä tietojasi kliinisestä hoitotyöstä
12:00-14:00 Hagan-sali
Päihtynyt potilas akuutissa hoidossa, Petri Kylmänen, sairaanhoitaja AMK
Potilaille tietoa verkon välityksellä, Katja Heikkinen, TtM
Hoidon laatu ja siihen vaikuttavat tekijät keuhkosairauksien klinikalla, Arja Pekonen, sairaanhoitaja, TtK
Kipumittarit näyttöön perustuvan kivun hoitotyön välineenä, Päivi Kankkunen, TtT, lehtori

Päätöstilaisuus 14.30-16:00 Amfi-Sali
Vuoden Venny! Päättäjäisissä palkitaan ansioitunut sairaanhoitaja Venny Snellmannin tunnustusapurahalla. Onnentaidot ja onnellisuus, Antti S. Mattila LT, filosofi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016