Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

OIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN II – hoivan oikeudelliset ulottuvuudet

02.09.2014 - 03.09.2014 | Kela-halli, Kelan pääkonttori, Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki


Aika: Tiistai 02.09.2014 klo 12.00 – 16.40
Paikka: Kela-halli, Kelan pääkonttori, Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki

Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin askarruttaa yhä useampaa suomalaista väestön ikääntyessä, palvelun tarpeen kasvaessa ja julkisen talouden pyrkiessä säästöihin.

Tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämässä seminaarissa tarkastellaan oikeutta hoivaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllä turvataan perustuslaissa tunnustettu oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveys-palveluihin. Seminaarissa tarkastellaan, kuinka nämä oikeudet toteutuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännöissä ja minkälaisia ongelmia niiden toteutumiseen liittyy.

Seminaari on osa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa. Sarjan ensimmäinen seminaari, joka järjestettiin toukokuussa 2014, keskittyi palvelujen sosiaalioikeudellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja taustoihin. Nyt järjestettävässä seminaarissa keskitytään oikeuksien toteutumiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännöissä. Serminaarisarjan viimeisessä osassa joulukuussa 2014 käsitellään sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeussuojaan liittyviä kysymyksiä.

Seminaari on osa THL:n sosiaalisesti kestävän kehityksen foorumia sekä Kelan tutkimusosaston ja SSOS –seuran tavoitteita sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi maassamme.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneilla ja se on maksuton. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma:

12.00 Tilaisuuden avaus

12.10 Oikeus hoivaan sosiaalipalvelujen käytännöissä – laillisuusvalvojan näköku-ma
Esittelijäneuvos Tapio Räty, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

12.40 Vanhusten oikeus hoivaan
OTT Laura Kalliomaa-Puha, Kelan tutkimusosasto

13.10 Oikeus hoivaan vammaispalveluissa
VH Ulrika Krook Juridiskt ombud, SAMS –Vegahuset

13.40 Keskustelu

14.10 Iltapäiväkahvi

14.30 Oikeus hoivaan ja mielenterveyspalvelut
Lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto

15.00 Oikeus päihdepalveluihin
Tutkija Heidi Poikonen, Itä-Suomen yliopisto

15.30 Hoivan tarvitsijoiden perusturva
Johtava tutkija Yrjö Mattila, Kelan tutkimus

16.00 Keskustelu

16.30 Päivän yhteenveto
Professori Marja Vaarama, THL

Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat Olli Kangas ja professori Marja Vaarama THL:stä


Sisältö päivitetty 30.05.2016