Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Muutospaja työn kehittämisen välineenä

11.01.2010 - 12.01.2010 | Työterveyslaitos, Koulutuskeskus Helsinki


TAVOITE:
Muutospajamenetelmän avulla työhyvinvointia käsitellään osana muuttuvaa työtä, joka avaa työyhteisölle malleja ja välineitä työn kehittämiseen ja muutoksen hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on oppia muutospajamenetelmän lähtökohdat ja välineet työhyvinvointia edistävässä työn kehittämisessä niin, että osallistujat kykenevät käyttämään ja soveltamaan niitä omalla työpaikallaan/asiakasorganisaatiossa.

TAPAHTUMAN SISÄLTÖ:
Koulutus koostuu kolmesta jaksosta. Ensimmäiseen jaksoon liittyy suppea ennakkotehtävä ja kolmanteen välitehtävä. Tehtävänä osallistujat kokeilevat/harjoittelevat uutta välinettä omassa tai asiakkaan organisaatiossa yhdistettynä suunnitteilla tai meneillään olevaan kehittämishankkeeseen.
Ensimmäisellä ja toisella jaksolla perehdytään muutospajan keskeisiin käsitteisiin (toimintajärjestelmä, kohdehyvinvointi, häiriökuormitus, toimintakonseptit, työtoiminnan ristiriidat, muutospajan oppimissykli), työn tutkimisen ja kehittämisen välineisiin kehittävän työntutkimuksen otteella (historialakana, häiriöpäiväkirja, etnografinen aineistonkeruu, johdon ym. avainhekilöiden haastattelut) sekä muutospajan toteuttamiseen käytännössä. Viimeisellä jaksolla käydään läpi välitehtävänä suoritetut kokeilut, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on mahdollisuus saada tukea koulutuksen johtajilta.

KOHDERYHMÄT:
Koulutus on tarkoitettu henkilöstön kehittäjille, esimiehille sekä työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on kehittävän työntutkimuksen perusteiden tuntemus (neuvotellaan koulutuksen johtajien kanssa). Koulutukseen otetaan enintään 30 henkilöä.

AIKATAULU:
1. jakso 11.-12.1.2010
2. jakso 29.-30.3.2010
3. jakso 1.6.2010

ILMOITTAUTUMINEN:
ALKAA: 11.01.2010
PÄÄTTYY: 01.06.2010

PERUMINEN: 21.12.2009
KESTO: 5 lähiopetuspäivää

HINTA: 850,00 EUR + alv 0%
Työterveyslaitoksen koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua on maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua tai jättää kokonaan saapumatta koulutukseen, veloitamme koko koulutuksen hinnan.

MUUT LISÄTIEDOT:
Tietoa koulutuksesta: koulutuksen johtajat tutkija Annarita Koli, puh. 030 474 2703 ja tutkija Marika Schaupp, puh. 030 474 2701
sekä
koulutusassistentti Heidi Pukkinen, puh. 030 474 2939, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016